Bijdrage Perspectiefnota 2018-2021

Donderdag 22 juni 2017 was het weer zover. De behandeling van de Perspectiefnota. Met behulp van dit document proberen de regerende partijen in Ede (het college) duidelijk te maken waar het geld aan uitgegeven is en waar nog geld naar toe moet gaan. Soms wordt er aangegeven op welke wijze het convenant, de afspraak om te regeren, uitgevoerd wordt. Het is politiek gezien erg belangrijk, op dit moment worden verschillende zaken voorgesteld om uit te voeren in de komende jaren. De VVD Ede probeert vanuit de oppositie kritisch en constructief mee te denken met het college.

Fractievoorzitter Evert van Milligen heeft aangegeven waar de VVD Ede nog vragen heeft over deze nota en welke zaken de VVD Ede zelf belangrijk vindt. Onderstaand treft u als bijlage de Perspectiefnota en de volledige inbreng van de VVD Ede.