Raadsvragen Kevin van Laar

In mei 2017 stortte een parkeergarage in aanbouw in op Eindhoven Airport. Op 25 en 26 september is naar buiten gekomen dat dit te maken had met de betonconstructie die is gebruikt en dat bij meer gebouwen sprake kan zijn van dit veiligheidsrisico. De minister van BZK heeft de gemeenten meteen verzocht om te inventariseren bij welke gebouwen van deze betonconstructie gebruik is gemaakt.


De VVD Ede vindt het van groot belang dat onze gemeente zicht heeft op mogelijke veiligheidsrisico’s in onze gemeente. De VVD Ede wil graag geïnformeerd worden over de aanpak van onze gemeente om lering te trekken uit de bouwfouten die zijn gemaakt bij de parkeergarage in Eindhoven. Hiermee kan voorkomen worden dat een vergelijkbaar incident zich ook in onze gemeente voordoet. 

De VVD Ede heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1. Hoe gaat het college om met het verzoek van de minister om de veiligheidsrisico’s van bestaande gebouwen te inventariseren en te beoordelen en de veiligheidsrisico’s van nieuwbouw te beoordelen?

2. Kan het college de raad informeren over de uitkomsten van de inventarisatie en het proces dat zal worden doorlopen na de inventarisatie?