VVD Ede: Rijbewijs boete afgeschaft

Donderdag 9 november sprak de gemeenteraad weer over de begroting van de gemeente. Deze avond vonden de laatste debatten plaats en werd een besluit genomen. VVD Ede maakte met succes werk van het verspreiden van de ‘In geval van nood kaart’ en van het afschaffen van de ‘rijbewijsboete’. De begroting kon uiteindelijk niet rekenen op de steun van de VVD. De keuzes die het college maakte voor haar financieel beleid zijn volgens de VVD niet de juiste.

Rijbewijsboete

Het voorstel dat VVD Ede, gesteund door enkele andere partijen, indiende om de zogenaamde ‘rijbewijsboete’ af te schaffen, vond raadsbreed bijval. De rijbewijsboete is extra geld dat je bij het aanvragen van je rijbewijs moet betalen als je je rijbewijs bent verloren of als het is gestolen. Dus je betaalt dan voor het aanvragen (€ 38,95) én wordt ook nog gestraft voor het feit dat het is gestolen (€ 28,35 extra). Voor de VVD Ede een flinke doorn in het oog. Zeker omdat er geen of nauwelijks kosten worden gemaakt door de gemeente om hier eventueel extra handelingen voor te verrichten. Om deze reden is deze ‘boete’ ook al afgeschaft bij de paspoorten. We zijn blij dat we dit hebben kunnen afschaffen, want je hebt al genoeg aan je hoofd als je bent bestolen! 

In geval van nood kaart

Het voorstel van VVD Ede voor het verspreiden van de In-geval-van-nood kaart is ook raadsbreed overgenomen. Het is een simpele kaart voor thuis in de meterkast met informatie over contactpersonen en medicatie, zodat hulpverleners in geval van nood snel kunnen handelen. Het kan levens redden. Reeds ontworpen door Amstelveen en daardoor lage kosten om ook in onze gemeente onze inwoners mee van dienst te zijn. De burgemeester was blij met het voorstel en wil er werk van maken. 

Waar gaan we ons geld aan besteden?

De begroting beschrijft waar de gemeente de komende jaren haar geld aan gaat besteden. VVD Ede gaat voor een solide financieel beleid. De afgelopen maanden hebben we onze vraagtekens gezet bij de forse investeringen die beoogd zijn in de interne organisatie – zonder dat hier een uitgewerkt plan aan ten grondslag ligt. 

Bovendien vernamen we deze week het nieuws dat bepaalde belastingen om juridisch redenen waarschijnlijk niet geïnd mogen worden. Het gaat over een belasting die de gemeente oplegt aan water- en energiebedrijven die kabels en leidingen in de grond hebben liggen. Met deze ‘precariobelasting’ wil het college van Ede tot 2022 een fonds vullen om uitgaven mee te financieren. Tot 2022 omdat het daarna niet meer mag - gelukkig want die hele precariobelasting is wat de VVD betreft onwenselijk, omdat dit zich uiteindelijk altijd vertaalt in lastenverzwaring voor onze inwoners. Maar om precariobelasting te kunnen heffen in Ede moest het contract met nutsbedrijven Vitens en Liander opengebroken worden. De rechter heeft vorige week uitgewezen dat dit in een vergelijkbare situatie in een andere gemeente helemaal niet kan. Dit zou voor Ede onder meer betekenen dat reeds in gang gezette projecten niet kunnen doorgaan en de lastenverlichting door goedkopere ID-kaarten en paspoorten ook niet doorgaat. Kortom, de gemeente heeft zichzelf dan rijk en de miljoenen die ons college heeft begroot voor 2018 en verder blijken dan een luchtkasteel. 

Wij hebben hierover onze bezwaren geuit, maar het college wilde de begroting niet bijstellen. Het enige wat zal wijzigen is de lastenverlichting die gepland was voor de burgers: die gaat nu teruggedraaid worden. Wij hadden op zijn minst ook een bijstelling aan de uitgavenkant verwacht, bijvoorbeeld op de investeringen in de interne organisatie. 

Wat u als inwoner van Ede van ons mag verwachten is dat wij consistent zijn en scherp op gezonde financiën van onze gemeente. Daarom konden wij niet instemmen met de begroting. 

Hieronder treft u:

- De volledige bijdrage van de fractie over de begroting

- Het voorstel om de rijbewijsboete af te schaffen

- Het voorstel om de In geval van nood kaart in te voeren