Nieuwe verkeersroute Otterlo

We hebben vernomen dat de provincie aan de slag wil met het maken van een rotonde op de kruising van de Hoenderloseweg met de Apeldoornseweg (N304) in Otterlo. De meeste mensen in Otterlo zijn het erover eens dat het niet van deze tijd is dat grote touringcars door de Dorpsstraat van Otterlo rijden. Het is onveilig en zorgt voor opstoppingen. Tegelijkertijd kan het omleggen van de weg voor touringcars er ook toe leiden dat vele automobilisten voor de route via de (toekomstig te realiseren) rotonde kiezen. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de ondernemers in het centrum.

Dat de route voor het verkeer in Otterlo sterk bepalend is voor de omzet van de ondernemers in het centrum, is gebleken uit een gesprek dat wij hadden met de eigenaar van Hotel Restaurant Kruller, die haar omzet in het voorjaar aanzienlijk zag dalen, toen gewerkt werd aan de beklinkering van de Houtkampweg. 

Het toerisme vormt een belangrijke motor van het dorp. Het aanzien van het dorp is een bepalende factor voor de uitstraling van heel Ede, omdat uitgerekend in Otterlo veel toeristen komen die naar het wereldwijd bekende Nationale Park De Hoge Veluwe en het Museum Kröller Müller komen. In de 'Visie op recreatie en toerisme',  die het college op 7 december voorlegt aan de gemeenteraad, staan deze bezienswaardigheden genoemd als ‘iconen’ en ‘vaandeldragers’ voor onze gemeente. Ze zijn onlosmakelijk aan het dorp Otterlo verbonden en het is dus zaak om negatieve gevolgen van het verleggen van verkeersstromen voor de horeca en winkels in het centrum van Otterlo zoveel mogelijk te voorkomen. 

Dit zou kunnen door de dorpskern mooier aan te kleden en aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Bij de inwoners en ondernemers leven hierover voldoende ideeën. Zij zetten zich al op verschillende manieren in om de dorpskern van Otterlo mooi te maken door het organiseren activiteiten (bijv. ‘Otterlo mooi in één dag’, het Mooiste dorp van Gelderland, Tafel van Van Gogh, festival Klap van de Molen) die mensen van binnen en van buiten de gemeente aanspreken. Een verfraaiing van de dorpskern kan ervoor zorgen dat de interesse wordt gewekt van automobilisten zodat zij tóch de dorpskern aandoen – eventueel vanaf een parkeerterrein. Dit is van groot belang voor de horeca en winkeliers in het centrum van het dorp en dus uiteindelijk ook voor de leefbaarheid van het dorp Otterlo.

VVD Ede heeft de volgende vragen aan het college:

  1. Heeft de gemeente Ede al een gesprek gehad met de provincie over de rotonde en wat is daaruit gekomen?
  2. Welk voorstel heeft de gemeente in gedachte om hierin de volgende stappen te zetten?
  3. Hoe betrekt de gemeente de inwoners en de ondernemers van Otterlo bij dit voorstel om voor allen tot een optimale oplossing te komen?
  4. Wanneer kan de gemeenteraad een voorstel voor de vervolgstappen tegemoet zien?
  5. Op welke wijze werkt het college toe naar een ‘totaalplaatje’ waarbij ook de verfraaiing van het centrum van het dorp, de bewegwijzering van de verschillende verkeersstromen (bijv. touringcars, auto’s), de bereikbaarheid van/toegankelijkheid tot de nieuw te bouwen wijk aan de Weversteeg en de mogelijkheden voor parkeren dichtbij het dorpscentrum worden betrokken?