VVD Ede en CDA stellen raadsvragen

Vanaf 1 januari 2016 geldt in Nederland de ‘Wet Taaleis’. Bijstandsgerechtigden worden getoetst op hun taalniveau. Als hij/zij niet voldoet aan de taaleis en ook niet laat weten dat hij/zij bereid is daar iets aan te doen, dan kan de bijstandsuitkering verlaagd worden. Te beginnen met 20% in de eerste zes maanden, daarna 40% voor de volgende zes maanden en na 12 maanden kan de uitkering volledig gestopt worden. In de vier grootste steden ontvangen nog altijd duizenden werklozen een uitkering, zonder dat zij voldoende Nederlands spreken om kans te maken op een baan, zoals de wet eist.

Hester Veltman, fractie VVD en Cora van Wijngaarden, fractie CDA hebben deze week raadsvragen gesteld en gevraagd of de 260 mensen die in september 2016 niet voldeden aan de Wet Taaleis, hier inmiddels wel aan voldoen en zo niet, wat de consequenties voor hen waren. Ook hebben de fracties geïnformeerd naar het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente Ede dat op dit moment niet voldoet aan de taaleis en hoeveel mensen inmiddels een korting op de uitkering hebben ontvangen. 

Deze week publiceerde De Gelderlander dat in de vier grootste steden nog altijd duizenden werklozen een uitkering ontvangen, zonder dat zij voldoende Nederlands spreken om kans te maken op een baan, zoals de wet eist. 

Het CDA en de VVD verzoeken het college de volgende vragen te beantwoorden:

  • Hebben de 260 mensen die in september 2016 niet voldeden aan de taaleis, inmiddels hieraan wel voldaan? Zo niet, wat zijn de consequenties voor betrokken personen geweest?
  • Hoe groot is momenteel het aantal bijstandsgerechtigden in onze gemeente dat niet voldoet aan de taaleis?
  • Hoe groot is het aantal bijstandsgerechtigden die inmiddels een korting op de uitkering hebben ontvangen?