Financiering WFC niet rond; VVD Ede kritisch

Gisteren is tijdens de oordeelvormende vergadering uitvoerig gesproken over de stand van zaken van het World Food Center (WFC), een te realiseren experience center voor Food. De investering bedraagt € 45 miljoen en kent een grote onrendabele top. De gemeente zelf en de Provincie zijn bereid om samen € 20 miljoen in te brengen. Er dient dus nog dekking gevonden te worden voor € 25 miljoen.

Uitgangspunt was dat het bedrijfsleven ook zou willen participeren. De gemeente is nu 3 jaar onderweg, maar ondanks veel interesse van de agrofoodsector, heeft zich nog geen enkel bedrijf gecommitteerd als mede investeerder of haar bereidheid uitgesproken op een of andere wijze bij te dragen in de exploitatie.

Aan tafel zitten o.a.: Albert Heijn, Scelta Mushrooms, DSM, WU-R, Albron, Friesland Campina, Nestlé KeyGene en Rabobank. De hoop van wethouder Johan Weijland (D’66) is gevestigd op ook een investeringsbijdrage van het Rijk, De Europese Unie en FAO , de food & agriculture organisatie van de VN.

Vooralsnog is er nog niets concreet geregeld. VVD Ede is groot voorstander van het WFC. Het versterkt Ede als foodstad, het is goed voor onze lokale economie en sociale maatschappelijke structuur (denk aan voedseleducatie). Als eerdergenoemde partijen niet willen mee investeren of participeren zal World Food Center Development (de projectontwikkelaar) het financieringstekort voor haar rekening dienen te nemen. VVD-Ede vreest dat dit ten koste gaat van het oorspronkelijke concept.

Het WFC wordt steeds kleiner en de omliggende grond (totaal 28 hectare) krijgt meer functies als compensatie voor de projectontwikkelaar (o.a. woningen en een hotel- en congrescentrum). De raad sprak gisteren duidelijk uit dat zij de tijdlijn te lang vindt en dat er te weinig beweging in het project zit. De wethouder gaf aan dat met name het laatste half jaar er versnelling is gekomen in ontwikkelingen, omdat regio FoodValley is opgenomen als speerpunt in het landelijke regeerakkoord.

WFC krijgt hierdoor steeds meer nationale- en internationale belangstelling. De wethouder deed een appél op de raad voor wat betreft geduld en  omarmt het voorstel van de fractie van ChristenUnie om een raadswerkgroep in te richten, zodat de raad meer en beter betrokken is in de voortgang van dit mega project. Nu is de informatie minimaal en er hangt een mistgordijn over de financiële haalbaarheid van WFC.                   


Voor meer bijzonderheden zie de bijdrage van Stef van der Klok, woordvoerder van de fractie voor WFC.