Extra parkeerdruk door plan Stakenberg

Tijdens de oordeelsvormende vergadering op 11 januari heeft de woordvoerder van VVD Ede, Stef van der Klok, geageerd tegen de parkeerdruk die gaat ontstaan als 17 nieuwe huurwoningen worden gerealiseerd. Aan de orde was de wijziging van het bestemmingsplan Ede, Het Nieuwe Landgoed, woningen Stakenberg deelplan 2B.

De gemeente wil versneld 17 sociale huurwoningen realiseren, grenzend aan het parkeerterrein van de Parkweide. Er is een stuk grond over nu het gezondheidscentrum en het kinderdagverblijf in “een” gebouw zijn ondergebracht, afwijkend van het ontwerp bestemmingsplan, dat eerder in de gemeenteraad is vastgesteld. 

Op zich is daarop niets tegen, maar de inbreiding moet wel passen in de bestaande omgeving. Regel is dat als (extra) woningen bij een inbreiding worden gerealiseerd ook wordt voorzien in extra parkeerplaatsen door de projectontwikkelaar. Het is onze fractie bekend dat inbreidingsplannen door de gemeente worden afgewezen op basis van parkeernormen. VVD heeft haar verbazing uitgesproken dat voor dit plan deze voorwaarde niet geldt. Schijnbaar heiligt het doel de middelen voor het college om sociale huurwoningen te realiseren…   

De gemeente heeft een parkeeronderzoek laten uitvoeren in de omgeving van de Stakenberg. Onderzocht is de capaciteit van Parkweide en de openbare ruimte. Door de nieuwbouw ontstaat een parkeerbehoefte van 29 parkeerplaatsen. Het terrein van de Parkweide is bedoeld voor bezoekers van het winkelcentrum, het gezondheidscentrum en kinderdagverblijf. Blijkens het onderzoek is op piekmomenten Parkweide vrijwel volledig bezet (199 parkeerplaatsen). De wijk Kernhem kent krappe parkeervoorzieningen en de parkeerdruk is al zeer hoog. De openbare ruimte bij Stakenburg heeft 30 parkeerplaatsen, maar zijn nu al volledig in gebruik. Laat staan als er nieuwe bewoners bijkomen die 29 parkeerplaatsen nodig hebben. De gemeente is van mening dat desondanks er voldoende parkeercapaciteit is.

VVD Ede begrijpt dat het college op zoek is naar locaties voor sociale huurwoningen, maar niet tot elke prijs. Onderhavig inbreidingsplan vraagt om parkeerproblemen en daar kunnen de omwonenden van Stakenburg dus op wachten. Betrokken wethouder Harry van Huijstee (PvdA) was echter niet te vermurwen en wil het plan gewoon doorzetten. Op 25 januari neemt de gemeenteraad een definitief besluit.


Stef van der Klok, raadslid VVD EDE