Bewoners willen uitleg

De VVD Ede merkt dat het college zich heeft ingespannen om vooraf en tijdens de reconstructie van straten in de Bloemenbuurt in Ede en in Bennekom-Oost voldoende aandacht te schenken aan communicatie met aanwonenden en betrokkenen. Deze communicatie betrof voornamelijk de werkzaamheden en de planning voorafgaand en tijdens de reconstructie. In Ede is de reconstructie volgens schema verlopen, in Bennekom was zoals bekend op sommige plekken sprake van veel vertraging.

© Bennekom

Het gevoel bij omwonenden van deze buurten is, dat het project grotendeels geslaagd is, maar dat er punten niet (helemaal) af zijn en dat er punten anders zijn afgerond/afgewerkt dan is afgesproken. Enkele voorbeelden zijn: de stoepen zijn volgens de inwoners te smal geworden (stoepen van drie tegels breed zijn te smal voor iemand met rolstoel, kinderwagen of rollator) en de boomspiegels zouden beplant worden maar dit is niet gebeurd. 

Voor VVD Ede is het belangrijk dat de communicatie met onze inwoners voortdurend goed verloopt. Daarom vindt VVD Ede het belangrijk dat niet alleen voorafgaand en tijdens reconstructies sprake is van een goede communicatie met onze inwoners, maar dat er ook een uitleg komt als dingen anders lopen dan verwacht. Eigenlijk zou wat de VVD Ede betreft het college ook bij afronding van een dergelijke reconstructie in gesprek moeten gaan met de inwoners om het eindresultaat te evalueren en een toelichting te geven op de gemaakte keuzes ten behoeve van het eindresultaat.

De vragen die de VVD Ede aan het college heeft zijn:

  1. Waarom geeft het college bij reconstructies van straten in de Bloemenbuurt van Ede en in Bennekom-Oost achteraf geen uitleg aan omwonenden en belanghebbenden over de keuzes die zijn gemaakt en hebben geleid tot andere resultaten dan oorspronkelijk waren afgesproken?
  2. Hoe kan het college in het vervolg ervoor zorgen dat het college ook bij afronding van reconstructies in gesprek gaat met onze inwoners om het eindresultaat te evalueren of hen in ieder geval te informeren over de keuzes die zijn gemaakt en hebben geleid tot een ander eindresultaat dan oorspronkelijk afgesproken of beoogd?