VVD-motie aanscherping hondenbeleid aangenomen

Donderdag 8 februari is tijdens de raadsvergadering bovenstaande motie aangenomen. De fracties van CDA, CU, GemeenteBelangen, D66 en GroenLinks/PE dienden mee in. De motie is uitgewerkt door Stef van der Klok, raadslid van VVD Ede.

Aanleiding voor de motie was dat inwoners tijdens de behandeling van de Perspectiefnota in 2017 brieven hadden geschreven aan de gemeenteraad, waarin zij zich beklaagden over overlast van hondenpoep in hun wijk. Vervolgens heeft VVD Ede dit onderwerp laten agenderen in de raad (november 2017).

Op dit moment geldt in de bebouwde kom een aanlijnplicht voor honden. Daarnaast dient de hondenbezitter een opruimmiddel bij zich te dragen en de hondenpoep op te ruimen. Deze opruimplicht geldt niet in de zogenaamde losloopgebieden in de wijken of in de dorpen. Dit zal door de motie veranderen. Overal is straks een opruimplicht binnen de bebouwde kom. De losloopgebieden buiten de bebouwde kom (de bosgebieden) blijven vrijgesteld.  

De motie voorziet ook in het vrijmaken van middelen voor extra voorzieningen. Op dit moment bedragen de inkomsten voor hondenbelasting € 330.000 per jaar. € 120.000 hiervan gaat naar het dierenasiel. VVD vindt het principieel onjuist dat hondenbezitters moeten opdraaien voor kosten van het dierenasiel. Het is een publieke voorziening waar ook andere dieren worden gehuisvest, zoals katten en konijnen. Deze kosten dienen gedekt te worden uit de algemene middelen. Het budget dat vrijkomt kan dan worden besteed aan extra voorzieningen en hulpmiddelen om honden uit te laten. Uitgangspunt is dat de inkomsten van hondenbelasting kostendekkend moeten zijn voor uitvoering van het hondenbeleid.

De motie voorziet ook in een betere informatievoorziening op de internetpagina van de gemeente en vraagt aandacht om beleid te formuleren voor 21 hoogrisicohonden, conform het nieuwe rijksbeleid. Jaarlijks vinden in Nederland 150.000 bijtincidenten plaats. VVD Ede wil een centraal meldpunt en een verplichte gedragscursus voor deze honden, naast de aanlijnplicht en verplicht muilkorven. De motie bepleit ook nadrukkelijk de inwoners in de wijken of dorpen te betrekken bij wijzingen in het hondenbeleid. Met de Perspectiefnota 2018 zal het college terugkomen op de motie, voorgestelde maatregelen doorvoeren en alternatieve dekking zoeken voor de kosten van het dierenasiel.