College en raad (nog) niet op één lijn met ontwikkelkader World Food Center (WFC)

Het ontwikkelkader is een richtinggevend kader voor het opstellen van de structuurvisie van WFC. De structuurvisie geeft straks een integrale visie op het WFC gebied en draagt zorg voor een goede ruimtelijke ordening. Uiteindelijk leidt dit tot een bestemmingsplan. De uitgifte van de grond van WFC zal 10-15 jaar in beslag nemen.

Het oorspronkelijke concept van WFC bestond uit de WFC Experience (de spil), businessgebouwen en een hotel- en congresfunctie, nabij het intercitystation Ede-Wageningen. Op basis van nieuwe inzichten wil het college nu ook 300-600 woningen en/of shortstay-faciliteiten ontwikkelen op deze locatie. Hiermee ontstaat een levendige woon- en werklocatie, ook na 18.00 uur. Het is mede gebaseerd op het idee van het zakendistrict, dat aangelegd gaat worden bij de Zuidas van Amsterdam.

De raad is nog verdeeld over de wijziging van het concept. Een meerderheid in de raad wil eerst  de WFC Experience realiseren en de businessgebouwen. Zeker niet als eerste de woningen en als er woningen gebouwd worden niet in een cluster maar meer verdeeld over het WFC-terrein. De uitgifte van kavels voor de businessgebouwen en woningen dienen tegelijk op te gaan.  

VVD Ede kan zich wel vinden in een meer flexibel ontwikkelkader, maar maakt zich op dit moment meer zorgen over de volledige financiering van het WFC Experience. Wat haar betreft geldt: "(...) Eerst de financiering regelen en dan pas de ruimtelijke invulling." In dit verband wordt verwezen naar de bijdrage van Stef van der Klok, die hij namens de fractie van VVD Ede heeft gehouden (zie bijlage). Op 8 maart zal blijken of de raad een besluit gaat nemen over het voorgestelde ontwikkelkader van de gemeente Ede en WFC Development, de projectontwikkelaar.