Ede in 2050 energieneutraal?

Donderdag 22 februari is in de gemeenteraad gesproken over de "Routekaart Ede Energieneutraal 2050". Waar staan we nu? En wat moet er gebeuren om in 2050 als gemeente energieneutraal te zijn? 


Onderstaand de bijdrage van de VVD Ede tijdens deze oordeelsvormende vergadering:


Ede in 2050 energieneutraal. Een mooie ambitie, maar wel een waar we flink aan moeten werken willen we deze halen.

In de routekaart staat beschreven dat voor de potentie voor hernieuwbare energie is uitgegaan van de technieken die op dit moment bekend zijn. De routekaart biedt op basis van deze huidige technieken goede handvatten naar 2050. Maar 2050 is nog 32 jaar weg. De technologische ontwikkelingen gaan snel (kijk maar eens hoe we er 30 jaar geleden voorstonden?). 

Volgens de VVD Ede komt het investeren in en ruimte bieden aan innovaties in deze routekaart onvoldoende uit de verf. Welke ruimte wil en kan de gemeente ondernemers bieden om meer te investeren in innovatie op het gebied van duurzaamheid?

Als we als gemeente energieneutraal willen zijn in 2050, moeten we er bewust van zijn dat alle beetjes helpen en alle beetjes ook nodig zijn om het doel te halen. Dan is bijvoorbeeld bij de behandeling van het strategisch huisvestingsplan onderwijs jammer om te horen dat er geen extra middelen beschikbaar zijn voor verduurzaming. Ook lezen we dat het Fietsplan een belangrijke bijdrage moet gaan opleveren in het terugdringen van het energieverbruik. De VVD Ede vindt het nog steeds jammer dat de gemeenteraad toen niet voor de meest ambitieuze variant van het Fietsplan heeft gekozen.

Een belangrijke oplossing om te komen naar een energie neutrale gemeente zijn windmolens. Is hierbij al gekeken of windmolens op eigen grondgebied ook het meest rendabel zijn? Zowel financieel als qua energieopbrengst van de windmolens. Levert windenergie op zee niet meer op?

De VVD Ede vindt dat we als gemeente ook moeten inzetten op de opslag van energie, vooral bij woningen. ’S Avonds wordt de meeste energie verbruikt, waarvoor je het liefst de opgewekte energie van die dag gebruikt. Inwoners ook steeds meer hun eigen energie kunnen opslaan. Wellicht dat de gemeente hierin kan faciliteren door individuele accu’s centraal in te kopen. Hoe denkt de wethouder hierover?

De VVD Ede vindt het na het lezen van de documenten wel lastig om te bepalen waar we op dit moment precies staan: de documenten staan vol met uitzonderingen en aannames. Niet alleen over de toekomstige ontwikkelingen (we weten dat je de toekomst niet kunt voorspellen) maar ook over de huidige stand van zaken. De cijfers van de klimaatmonitor zijn alweer van 2014. En deze cijfers worden wel als uitgangspunt voor de routekaart genomen. Willen we in 2050 op ons gewenste eindpunt uitkomen: dan moeten we onderweg wel goed weten waar we staan. Hoe gaat de wethouder de voortgang met actuele cijfers monitoren?


Op basis van bovenstaande vragen heeft de wethouder onder andere toegezegd de (lokale) opslag van energie verder te onderzoeken.