Nieuwe fractie, fractievoorzitter en coalitieonderhandelingen

Afgelopen donderdag heeft de eerste fractievergadering in de nieuwe samenstelling plaatsgevonden. Die nieuwe fractie, bestaande uit Hester Veltman, Bart Omlo, Thimo Harmsen en Stef van der Klok, heeft unaniem Hester Veltman (her)benoemd als fractievoorzitter. Ruben Landman heeft aangegeven zijn taak als fractiesecretaris graag te willen voortzetten en onze fractievolgers zullen we op een later moment aan u voorstellen.

Aanstaande dinsdag is de laatste raadsvergadering in de oude samenstelling, waar onder andere afscheid wordt genomen van Evert van Milligen die ons de afgelopen twaalf jaar met volledige toewijding heeft vertegenwoordigd als raadslid, fractievoorzitter en wethouder. U bent van harte welkom in de raadszaal om 19.30 uur.

Donderdag de 29e worden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Deze openbare raadsvergadering begint om 19.00 uur.

Zoals u wellicht heeft meegekregen is een SGP-informateur benoemd en heeft afgelopen vrijdag een eerste openbare vergadering plaatsgevonden waar de partijen konden aangeven hoe zij aankeken tegen de vorming van een nieuw college.

Namens de VVD heeft Hester Veltman de volgende bijdrage geleverd:

“Voorzitter, geachte informateur,

Het algemene beeld dat de VVD Ede heeft van de verkiezingen van afgelopen woensdag is dat er bij de grote partijen weinig is gewijzigd. GroenLinks is van 2 naar 4 zetels gegaan, een mooie prestatie, waarvoor de felicitaties. Ook voor DKE, die op eigen kracht 1 zetel haalde. Maar verder is het een stabiel beeld ten opzichte van 2014.

Wat betreft de VVD Ede: wij hadden 3 zetels in de raad en hebben er nu weer 4. We hebben het daarmee kunnen terugbrengen naar het niveau van 2014.

Wij maken als VVD Ede graag onderdeel uit van het college en nemen graag de verantwoordelijkheid om deze mooie gemeente, samen met andere partijen, te besturen.  Wij denken dat onze deelname goed past bij een gemeente die vooruit wil, ambities heeft en waar nog zo ontzettend veel werk aan de winkel is.

Voorzitter, als u aan ons vraagt wat voor ons een ideale coalitie zou zijn, dan vinden wij dat deze in ieder geval een zo goed mogelijke afspiegeling zou moeten zijn van de Edese bevolking en de wijze waarop deze bevolking haar stem heeft uitgebracht. Dat betekent een gezonde verhouding tussen:

-                      Christelijk – niet christelijk

-                      Lokale lijsten – lokale partijen die ook landelijk verbonden zijn

-                      De linker – rechter kant van het politieke spectrum.

We moeten dus zoeken naar balans. Dat betekent ook dat de VVD Ede niet direct voorstander is van een college met drie christelijke partijen, dat is wat ons betreft niet de balans die we voor ogen hebben. Ook betekent het dat GroenLinks serieus bij de onderhandelingen voor een nieuw te vormen college moet worden betrokken.

Wat we ook belangrijk vinden is dat we een college krijgen dat constructief samenwerkt met de raad, om voor onze inwoners het beste te bereiken. Waar we in de vorige periode moeizaam in gezamenlijkheid begonnen en er een groeipad is geweest naar samenwerking, hopen wij nu dat dit direct bij aanvang goed gaat.

Maar voor ons is het belangrijkste dat het een college wordt met ambitie voor Ede. Want hier liggen nog zoveel kansen, en die willen we graag grijpen!

Dank u, voorzitter.”

De verdere onderhandelingen zullen namens de VVD worden gevoerd door Hester Veltman en Bart Omlo. Voorafgaand aan de installatievergadering van aanstaande donderdag vindt een nieuw openbaar formatieoverleg plaats in het gemeentehuis en u bent om 17.00 uur van harte welkom in de raadszaal om de bijeenkomst bij te wonen.

Wij houden u op de hoogte!

Fractie VVD Ede