Reactie fractievoorzitter Hester Veltman op collegevorming

Dinsdagavond 10 april hebben de informateurs hun eindverslag gepresenteerd. Zij zetten in op een nieuw te vormen college van B&W dat wordt gevormd door CU, CDA, GB, GL en D66. Fractievoorzitter Hester Veltman van VVD Ede heeft tijdens deze bijeenkomst gereageerd met onderstaande tekst.

© Gemeente Ede

"Geachte inwoners van Ede, raadsleden en informateurs,

Als de gezamenlijkheid groot is en de verschillen klein, worden deze verschillen uitvergroot om tot een keuze te komen. Dit kost tijd, toont kwetsbaarheden en doet pijn als ze op tafel komen. Voor de VVD is de uitkomst teleurstellend. En gelooft u mij: ‘teleurstellend’ dekt niet de lading. 

Maar nu moeten we de gezamenlijkheid weer opzoeken om vooruit te komen. Alleen dat is goed voor Ede.

Wij hebben een proces doorlopen waarin we afgewogen keuzes hebben gemaakt en daar hebben we voor gevochten met een open vizier. Telkens hebben we ons gerealiseerd dat je niet altijd het gelijk aan je zijde krijgt en mogelijk een nieuwe route moet bewandelen, maar niet nadat je er alles aan hebt gedaan om je idealen te verzilveren. Niet voor onszelf, maar voor alle stemmers die ons het vertrouwen hebben gegeven. Sommige partijen hebben ons daarin gezien als niet-flexibel of star, maar in dat beeld hebben wij ons niet herkend. Wij zijn open en constructief, maar vechten wel voor onze idealen. Doen we dat niet allemaal in de politiek?

In de komende jaren zullen wij blijven vechten voor onze gemeente en kiezer, los van een oppositie- of coalitierol. Daarbij willen we vooruit met Ede, zonder voorbehoud of twijfel. Daar mag u ons aan houden!

De partijen die nu gaan formeren wensen wij veel succes. Niet de gedroomde samenstelling waar wij graag onderdeel van uit hadden gemaakt, maar deels wel wat wij voor ogen hadden voor Ede: twee christelijke partijen, één lokale lijst, de grootste winnaar en nog een. Die ene hadden wij kunnen zijn...

In onze ogen is alleen de as links-rechts niet goed ingevuld. Deze coalitie toont een veel linksere signatuur dan de verkiezingsuitslag* rechtvaardigt . Dit zullen wij zeer kritisch blijven volgen. Wij gaan ons best doen om onze gemeente een koers laten varen zoals een meerderheid van onze kiezers heeft gewenst.

Wij wensen de partijen veel wijsheid bij het opstellen van het collegeakkoord en zien uit naar het debat hierover op de inhoud en op welke wijze dit college nu constructief gaat samenwerken met de gehele oppositie. 

Mochten de partijen er niet uit komen, zijn wij uiteraard graag bereid om alsnog onderdeel uit te maken van een coalitie.

Tot slot, voorzitter, willen wij onze dank uitspreken naar de twee informateurs voor hun tijd die zij in onze gemeente hebben gestoken. En ook dank aan de SGP voor de organisatie en begeleiding van het proces.

Wij zien uit naar het vervolg."


Tijdens deze vergadering werd aan Hester Veltman de vraag gesteld hoe de VVD Ede aankijkt tegen de SGP als samenwerkingspartner in een college. Hester heeft hierbij de volgende toelichting gegeven:

"We hadden al aangegeven dat we er voorstander van waren dat niet drie maar twee christelijke partijen onderdeel zouden zijn van het college. Als de volgende vraag dan is "Welke twee?", dan moet je dus keuzes maken. De VVD heeft daarbij een ingewikkelde afweging moeten maken.

Voor ons stond het CDA niet ter discussie. De afweging moest gaan tussen CU en SGP. En dit was, zoals gezegd, voor ons echt ingewikkeld. We hebben de twee partijen op een weegschaal gelegd en uiteindelijk een voorkeur aangegeven waarvan wij dachten dat die het beste voor Ede was – gecombineerd met een goede links-rechtsverhouding in een college.

De keuze om CDA-CU als voorkeur aan te geven, heeft te maken gehad met vooruit willen gaan zonder voorbehouden. Daarbij hebben we ook telkens aangegeven dat deze keuze niet in beton gegoten was. Een sterke voorkeur betekent niet dat je daar niet van af kunt stappen als de wereld verandert. Maar we zijn wel helder geweest, zoals u dat van de VVD mag verwachten."Uitslag 2018: 24 meer rechts-georiënteerde zetels (7 SGP + 6 CDA + 5 GB + 4 VVD + 2 BB) en 15 meer links georiënteerde zetels (62% rechts vs. 38% links). Het college zoals voorgesteld: 11 meer rechts-georiënteerde zetels en 13 meer links-georiënteerde zetels (46% rechts - 54% links).