Nieuw college geïnstalleerd

Op donderdag 17 mei is het nieuwe college van B&W geïnstalleerd inclusief onze wethouder Hester Veltman. Haar nieuwe portefeuille bevat onder andere Werk & Inkomen, Cultuur, Handhaving en Digitalisering & Privacy.

Onder grote belangstelling werd tijdens een bijzondere raadsvergadering eerst afscheid genomen van de oude wethouders, waarna aansluitend de nieuwe wethouders konden worden aanbevolen door de fractievoorzitters. Aansluitend vond de installatie plaats van het nieuwe college, bestaande uit (foto van links naar rechts): Lex Hoefsloot (GL), Leon Meijer (CU), Hester Veltman (VVD), Rene Verhulst (burgemeester), Willemien Vreugdenhil (CDA) en Peter de Pater (GB).

Na de felicitaties was het de beurt aan de nieuwe raadsleden die doorschoven als gevolg van de benoeming van de wethouders. Voor ons werd Sjoerd Bakker benoemd als nieuw raadslid.

Tot slot werd ook Ruben Landman benoemd als nieuwe fractievolger en daarna kon het handenschudden beginnen...

De fractie dankt alle aanwezigen voor hun belangstelling!

Wilt u de vergadering terugkijken?
https://ede.raadsinformatie.nl/vergadering/439105/Politieke%20Dag%20Ede%20-%20Afscheid-_installatie%20wethouders%20e.d.%2017-05-2018