VVD Ede voorstander eigen trainings- en wedstrijdhal CKV Reehorst ’45 en HV Reehorst

Donderdag 14 juni heeft raadslid Stef van der Klok namens VVD Ede, tijdens de oordeelsvormende vergadering, gepleit om alsnog een gemeentegarantie van € 500.000 af te geven voor de financiering van de hal.

© Herman Stöver

Stichting Combiproject Peppelensteeg (initiatiefnemer van de twee verenigingen om een hal te bouwen van ca. € 850.000) had hierom verzocht, maar het college had dit eerder afgewezen. Zij zet liever de gemeentelijke sporthallen maximaal in. Deze worden beheerd door Sportservice Ede.

Door de sluiting van Sporthal De Reehorst, de voormalige hal, waar beide verenigingen trainden of wedstrijden speelden, moeten zij nu uitwijken naar de dure Topsport hal aan de Zandlaan of de sporthallen Het Riet en De Peppel. Dit geeft een hoop ongemak, bevordert niet de clubcultuur (versplintering) en levert derving op van kantine-inkomsten.

VVD Ede is voorstander van meer ondernemerschap en/of zelfredzaamheid van sportverenigingen. De haalbaarheid van de exploitatie van de nieuw te bouwen hal is getoetst door Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Zij zijn bereid om 50% van de gemeentegarantie mee af te dekken, bovendien brengen de verenigingen bijna 1/3 aan eigen geld in.

Sportwethouder Peter de Pater van Gemeente Belangen gaf, na afloop van het debat, aan dat het college het signaal van de raad serieus neemt. Er was ook vanuit andere fracties brede steun om de afwijzing van de gemeentegarantie ter heroverwegen.

De Pater beloofde snel uitsluitsel te geven (definitief standpunt college).