Bestuursakkoord 2018-2022 vastgesteld

Het bestuursakkoord 2018-2022 ‘Ruimte voor Ede’ is vastgesteld door het college en afgelopen donderdag ondertekend door de onderhandelaars van de nieuwe collegepartijen Christenunie, CDA, Gemeentebelangen, VVD en Groen Links.

© Gemeente Ede

Namens de VVD zetten onze wethouder Hester Veltman en fractievoorzitter Bart Omlo, tevens de onderhandelaars namens de VVD, hun handtekening onder het akkoord.

De definitieve versie is te downloaden via de website van de gemeente:
http://www.ede.nl/bestuursakkoord