Raadsvragen over vliegbewegingen boven onze gemeente

Donderdag 27 september stelde onze fractie raadsvragen aan het college over de vermeende toename van vliegbewegingen boven onze gemeente.

© FlightRadar 24

Schriftelijke vragen VVD Ede aan het college, ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad

Datum: 27 september 2018

Onderwerp: Toenemend aantal vliegbewegingen over Edes grondgebied

Van meerdere kanten ontvangt onze fractie signalen van inwoners dat zij vermoeden dat het aantal vliegbewegingen boven onze gemeente behoorlijk is toegenomen in het afgelopen jaar. Er zijn verschillende apps beschikbaar waarmee het mogelijk is om ‘live’ vliegverkeer in te zien en zodoende te weten hoe hard, hoe hoog en op welke locatie vliegtuigen vliegen.

Met behulp van de app ‘FlightRadar24’ heeft een inwoner zelfs geconstateerd dat er nu al vliegbewegingen over onze gemeente plaatsvinden op een hoogte van 2.134 meter.

Omdat wij ons graag willen baseren op ‘feiten’ en niet op ‘gevoelens’ hebben wij de volgende vragen aan het college;

1. Is bekend dat er nu al vliegtuigen richting R'dam Airport op 2000 tot 3000 meter hoogte overvliegen?
2. Op basis waarvan wordt besloten door de luchtverkeersleiding om een vliegtuig een route op deze hoogte over onze gemeente te laten volgen?
3. Is bekend of er in 2019, dus nog voor de opening van vliegveld Lelystad, een toename van het aantal vlieg-bewegingen over onze gemeente te verwachten is?
4. Als het college ook constateert dat het aantal vliegbewegingen is toegenomen, welke acties worden er door het college ondernomen om dit tij te keren?
5. Graag zouden wij een overzicht ontvangen van het aantal vliegbewegingen per kalendermaand in 2018, afgezet tegen dezelfde maanden in de jaren 2016 en 2017 met daarin het aantal vliegbewegingen boven onze gemeente onderverdeeld in hoogtes:
    a. < 2.000 meter
    b. 2.000 – 3.000 meter
    c. 3.000 – 4.000 meter
    d. 4.000 – 5.000 meter
    e. 5.000 – 6.000 meter
    f. 6.000 – 8.000 meter
    g. 8.000 – 10.000 meter
    h. > 10.000 meter
6. In hoeverre heeft het voornemen van Vliegveld Deelen om meer vluchten uit te voeren gevolgen voor de drukte in het luchtruim boven onze gemeente?

Met vriendelijke groet,
Namens VVD Ede
Sjoerd Bakker


Zet cookies aan om de video te tonen.