Ruim baan voor private geldschieters bij financieren overheidstaken ook in Ede?

Een aantal gemeenten is gestart met projecten waarbij privaat geld vanuit bijvoorbeeld banken en vermogensfondsen wordt ingezet om problemen in het onderwijs, hulp aan vluchtelingen, schuldproblematiek of hardnekkige werkeloosheid wordt aangepakt.

© ABN AMRO

Deze zogenaamde Social Impact Bond (SIB), een prestatiecontract tussen overheidsinstantie en investeerder waarbij doelen van tevoren zijn vastgesteld, worden steeds populairder en laten op diverse plaatsen positieve resultaten zien.

Tijdens een bijeenkomst van banken en vermogensfondsen heeft staatssecretaris Van Ark gemeenten opgeroepen om vaker gebruik te maken van deze SIB.

Meer details zijn te vinden in het bijgevoegde artikel uit het Financieel Dagblad van 28 januari (zie bijlage)

De VVD in Ede vindt bovenstaande een interessante ontwikkeling en heeft naar aanleiding van het bericht de volgende raadsvragen:

  1. Is het college bekend met het artikel “Kabinet geeft ruim baan aan private investeringen in overheidstaken” uit het Financieel Dagblad van 28 januari 2019 waarin staatssecretaris Tamara van Ark gemeenten oproept vaker gebruik te maken van een zogeheten Social Impact Bond (SIB)?

  2. Is het college bekend met de positieve ervaringen uit de gemeenten Rotterdam, Veldhoven en Enschede waarbij bijvoorbeeld jongeren en statushouders sneller zijn uitgestroomd naar werk, scholing of een eigen bedrijf?

  3. Staat het college positief tegenover het verkennen van de mogelijkheden van SIB voor onze gemeente?

  4. En zo ja, is het college bereid om te zoeken naar een project om een eerste ervaringen op te doen en dit medio 2019 ter besluitvorming voor te leggen aan de Raad?

Ter achtergrondinformatie een voorbeeld van de ABN AMRO: https://youtu.be/6d3Jf4R5S9E