Tekorten in het sociaal domein - zes leidende principes

Net als veel andere gemeenten geeft ook Ede meer geld uit aan taken in het sociaal domein dan dat er binnenkomt. Ede is van plan deze overschrijdingen terug te draaien en op te lossen. Het is inmiddels duidelijk dat daar meer voor nodig is dan bijsturen. Anders loopt Ede het risico dat de tekorten toch nog verder oplopen. Tijdens de raadsvergadering van 21 maart is hierover stevig gesproken.

© Gemeente Ede

Het werd een bijzondere vergadering. Niet alleen vanwege het tijdstip van bespreken (23.00-02.30 uur), maar ook door de wijze waarop een groot aantal partijen het debat in de Oordeelsvormende vergadering aanvloog.

In het voorstel dat door het College was vastgesteld (specifiek door de vier wethouders sociaal domein van CU (jeugd), GL (WMO), CDA (welzijn) en VVD (participatie) ) werd opgeroepen om een aantal leidende principes vast te stellen waarlangs maatregelen kunnen worden verkend om de ombuigingen te realiseren.

Gelet op de urgentie zou je verwachten dat partijen het College snel aan de slag zouden laten gaan om te kijken waar de ruimte zit en welke impact dit heeft op de zorg die door de gemeente wordt verleend. Op basis daarvan kun je dan immers debatteren over welke maatregelen je wel en welke maatregelen je niet wil doorvoeren?

Maar niet was minder waar. Sommige partijen leken de urgentie te vergeten en wilden eerst eens ruim de tijd nemen om eea te gaan bespreken en daarna pas te starten met kijken naar mogelijke maatregelen. Sommige partijen leken eigenlijk helemaal niet te willen bezuinigen op de zorg en het maar uit andere onderdelen/ambities te halen. En slot slot waren er ook nog partijen die alvast begonnen maatregelen te schrappen en nieuwe toe te voegen, zonder dat er uberhaupt gekeken was naar de impact of een kader was neergelegd voor het verkennen van maatregelen.

Eigenlijk werd er helemaal niet gesproken over de zes leidende principes...

Vanuit de VVD heb ik gedurende de hele vergadering gepleit om vooral zo snel mogelijk te gaan kijken waar de ruimte gehaald kan worden binnen het sociaal domein (zoals we ook immers in het coalitieakkoord hebben afgesproken) om daarmee terug te komen naar de Raad (ruim) voor de perspectiefnota. Hiermee kunnen we doorgaan met onze ambities voor Ede en toe te werken naar een duurzame en betaalbare inrichting van de zorg binnen onze gemeente.

Het debat wordt waarschijnlijk over twee weken vervolgd tijdens een nieuwe oordeelsvormende vergadering.

Bijgevoegd onze bijdrage en een infographic met de zes leidende principes waar wij ons als VVD prima in kunnen vinden.