Ede zegt ‘ja’ tegen World Food Center Experience

In navolging van de provincie Gelderland heeft ook de gemeenteraad van Ede positief gestemd over een volgende stap.

© WorldFoodCenter.net

Wat is World Food Center (WFC) Experience?

Ede maakt onderdeel uit van de regio Foodvalley. Deze regio loopt van Nijkerk via Barneveld naar Wageningen. Ook Veenendaal maakt deel uit van de Foodvalley. In dit gebied hebben de gemeenten eigen speerpunten; specialisaties die in de loop van de afgelopen decennia zijn ontstaan. Zo zal het fundamentele onderzoek vooral in Wageningen thuishoren, uiteraard vanwege de Wageningse universiteit. In Barneveld is veel voedselproductie, denk alleen al aan de pluimveeindustrie.

In Ede zal de kenniscampus worden gesitueerd. Een mengeling van veel jonge en oude bedrijven, die van nauwe samenwerking enorm kunnen profiteren. Hiervoor zal een gebied worden ontwikkeld ten noorden van het (nieuwe) station. Voor de kenners: het gebied rondom de voormalige Maurits- en Friso-kazernes. Het centrum van deze kenniscampus wordt het WFC, met als publiekstrekker de Experience, waar iedereen welkom is om op spectaculaire wijze kennis te maken met alle facetten van voedsel(productie). De vorm waarin dit wordt aangeboden aan de bezoekers is een combinatie van fun, entertainment, voorlichting en verrassing.

In Nederland zou je als voorbeeld Corpus in Leiden kunnen nemen. Bezoekers worden daar bekend gemaakt met het menselijk lichaam. Corpus is daarmee een belangrijk ‘uithangbord’ voor de hele regio en daarmee onlosmakelijk verbonden met het Bio Science Park aldaar. Daar zijn inmiddels meer dan honderd bedrijven en instellingen actief!

Wat vindt VVD Ede?

VVD Ede is enthousiast over de WFC Experience en vindt dat Ede de kans moet pakken om, samen met de Provincie en landelijke overheid, een omgeving te creëren waarmee we mooie banen kunnen scheppen en economische groei kunnen realiseren. Bovendien wil Ede graag gastvrij zijn en mensen uit het hele land laten zien hoe wij omgaan met kennis over voedsel. We zetten deze kennis bijvoorbeeld in om een groeiende wereldbevolking te bedienen op een duurzame manier.

Er zijn ook onderdelen waar VVD Ede erg kritisch op is. Daarom heeft VVD Ede er op aangedrongen het besluit aan te vullen met een aantal onderdelen. Deze onderdelen gaan over het beschermen van Ede voor financiële risico’s. VVD Ede heeft, samen met CDA en D66, gezorgd dat we nog een extra controle op de financiële berekeningen kunnen gebruiken om, indien de uitkomst negatief is, alsnog het besluit om door te gaan voor te leggen aan onze gemeenteraad. Ook heeft VVD Ede, samen met CDA en D66, gezorgd dat we de kansen maximaliseren om een goede exploitant te vinden. Alle risico’s zijn daarmee niet als sneeuw voor de zon verdwenen, maar brengen een veel gezondere balans aan tussen de enorme kans die het WFC voor onze gemeente biedt en het financiële risico dat we lopen. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan is VVD Ede uiteraard graag bereid om daarover met u van gedachte te wisselen. Want een nieuwe economische infrastructuur bouwen we samen met inwoners, ondernemers en onze gemeente.