Referendum: Speeltje van CDA?

Op 10 juni 2015 vindt er een referendum plaats. Een raadplegend referendum. De uitslag van het referendum heeft geen directe invloed op de besluitvorming. Het is een raadplegend referendum, de gemeenteraad hoeft met de uitslag niets te doen. De kosten zijn nu bijna opgelopen tot € 200.000,00. Er wordt zelfs nagedacht over een uitslagenavond in het gemeentehuis. Nog meer geld van de burgers besteden aan een bijeenkomst die niets kan opleveren. In de gemeenteraad van Ede stemmen SGP en CU tegen verruiming van de winkeltijden, samen hebben zij 13 stemmen. De VVD, GL/PE, BB, GB en de PvdA hebben in de verkiezingsprogramma's al aangegeven dat zij vóór verruiming zijn. Deze partijen hebben samen 20 stemmen. Wanneer het nu op stemmen komt en iedere partij stemt volgens zijn verkiezingsprogramma, dan gaat de verruiming van de winkeltijden door.

Blijft nog over het CDA, voor de oplettende lezer, wethouder Vreugdenhil is van het CDA. Zoals bekend vindt het referendum plaats onder verantwoordelijkheid van deze wethouder. Gedwongen door de omstandigheden is het speeltje van het CDA al een jaar naar voren gehaald. Diverse lijsten met handtekeningen en een manifest van de noodlijdende ondernemers uit het centrum van Ede heeft de wethouder naast zich neergelegd. De wethouder kiest ervoor om bijna  € 200.000,00 uit te geven voor een referendum wat voor alle partijen in Ede niets kan opleveren. Uitgezonderd het CDA, wellicht vinden we weer een mogelijkheid om te draaien?