Radicalisering in beeld?

De VVD heeft samen met Burgerbelangen raadsvragen gesteld naar aanleiding van het jaarverslag van de politie, basisteam Ede, om meer inzicht te krijgen in de radicalisering in onze gemeente. Het huidige verslag zegt daar niets inhoudelijks over en dat begrijpen wij niet zo goed.

© Omroep Zeeland

De VVD en Burgerbelangen hebben met belangstelling kennisgenomen van het jaarverslag 2018 van de politie, basisteam Ede.

Op sommige onderdelen zien we een lichte toename zoals woninginbraak, (brom)fietsdiefstal en op andere delicten een lichte afname zoals bijvoorbeeld winkeldiefstal. Wel maken wij ons zorgen over de toename van het aantal geweldsdelicten en High Impact Crimes, maar wij vertrouwen erop dat de politie dit voortvarend oppakt met de andere onderdelen van de veiligheidsregio.

Het jaarverslag is op de meeste onderdelen heel feitelijk ten aanzien van de resultaten, behalve op het gebied van radicalisering. Binnen deze paragraaf wordt alleen gesproken over de training van de mensen van het basisteam en de rol van de wijkagent bij de aanpak van radicalisering, maar geen feitelijke weergave gegeven van de situatie in Ede.

In een interview met NPO1 van 2 oktober 2018, heeft onze burgemeester zorgen uitgesproken over het gebrek aan instrumenten om terugkerende jihadisten aan te pakken en/of te begeleiden en op 13 mei gaf hij nogmaals aan in de Telegraaf dat hij het begrijpt als er ophef ontstaat in onze buurten.

Voor ons des te meer reden om inzicht te krijgen in de huidige situatie binnen onze gemeente ten aanzien van radicalisering.

De VVD in Ede en Burgerbelangen hebben naar aanleiding van het jaarverslag van de politie de volgende raadsvragen:

  1. Hoeveel inwoners zijn er op dit moment in beeld waar signalen van radicalisering zijn herkend en/of zijn teruggekeerd uit IS-gebied?

  2. Wat is de situatie in vergelijking met andere jaren? Wat is de trend binnen de gemeente Ede?

  3. Heeft de gemeente Ede voldoende mogelijkheden om radicalisering onder inwoners aan te pakken en kan zij de raad hierover op hoofdlijnen informeren?

  4. In hoeveel gevallen zijn er signalen gemeld bij de wijkagent en op welke wijze worden deze signalen verwerkt?

  5. Er wordt aangegeven dat het veelal gaat om signalen van onrust en niet omdat er iets aan de hand is. In hoeveel % van de gevallen was er wel daadwerkelijk iets aan de hand?

  6. Is de gemeente bekend met het artikel uit de Gelderlander: “Twintig miljoen voor aanpak radicalisering: ’Geen goed zicht op de effecten’ “ van 1 juni (https://www.gelderlander.nl/binnenland/twintig-miljoen-voor-aanpak-radicalisering-geen-goed-zicht-op-effecten~afdfbac3/).

  7. Heeft de gemeente Ede ook extra geld gekregen voor het tegengaan van radicalisering? Zo ja, herkent de gemeente Ede zich in het beeld uit het artikel?

  8. Is de gemeente Ede op de hoogte van het feit dat het NCTV een ‘toolkit’ ontwikkelt voor gemeenten? Is de gemeente Ede van plan gebruik te maken van dit instrument als het beschikbaar komt? 

  9. Is de gemeente bereid in overleg te treden met het basisteam Ede om in de toekomst ook op het gebied van radicalisering kengetallen/resultaten op te nemen in het jaarverslag.

Wij zijn benieuwd naar de antwoorden van het College.