Overlast van de Eikenprocessierups

Op donderdag 20 juni heeft VVD Ede aandacht gevraagd voor de overlast en, vooral, de bestrijding van de Eikenprocessierups in onze gemeente.

Eikenprocessierupsen

© Sjoerd Bakker

Voorzitter,

De eikenprocessierups zorgt met zijn brandhaartjes voor veel overlast bij mens en dier.
Vorig jaar zijn er al vragen gesteld over de aanpak van deze overlast. Dit jaar zien we wederom een explosie van nesten in de gehele gemeente.

Vier vragen hierover;

1.    Diverse inwoners klagen over het feit dat een melding, ook nadat deze diverse keren is doorgegeven, niet wordt overgenomen op de kaart en dat wellicht daardoor meldingen ook niet worden opgelost. Hoe gaat de gemeente hiermee om?

2.    Welke prioriteit geeft de gemeente aan de meldingen en welke actie(s) worden er vervolgens uitgevoerd om deze meldingen op te volgen?

3.    Particulieren zijn zelf verantwoordelijk om nesten met rupsen op eigen grond op te (laten) ruimen. Maar met zoveel nesten in onze gemeente, is de kans zeer groot dat nesten in bomen op gemeentegrond overslaan op bomen die op particuliere grond staan. Hoe gaat de gemeente hiermee om?

4.    Worden er lessen getrokken uit de enorme overlast die er dit jaar wederom is en wat zijn de maatregelen die volgend jaar worden getroffen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen?

Tenslotte; wellicht dat de Provincie kan meedenken? Zij dragen immers ook financieel bij aan de bestrijding van de Japanse Duizendknoop. De eikenprocessierups is inmiddels een even grote, zo niet grotere, plaag geworden.

Mede naar aanleiding van onze vragen, heeft omroep Ede aandacht aan dit onderwerp besteed.

Klik op deze link om hun artikel hierover te lezen.