VVD Ede tegen een verbod op vuurwerk

VVD Ede is tegen een verbod op vuurwerk maar stimuleert de gemeente wel om goed te kijken naar voorlichting, vuurwerkvrije zones en centraal georganiseerde vuurwerkshows in onze gemeente. Op 20 juni heeft raadslid Sjoerd Bakker hier tijdens de oordeelsvormende vergadering op gereageerd middels een bijdrage.

Vuurwerk

© Sjoerd Bakker

Voorzitter,

De uitkomst van het onderzoek van de gemeente naar een verbod op vuurwerk heeft voor VVD Ede geen verrassende uitkomst. Wij waren al niet voor een verbod en we zijn dat nu nog steeds niet. Vandaar dat wij de motie van de ChristenUnie en andere partijen vorig jaar niet hebben gesteund. Wel vinden we het heel belangrijk dat onze inwoners zich bewust zijn van de risico’s die aan vuurwerk kleven en van de gevolgen en overlast die het afsteken van vuurwerk met zich meebrengt. Voorlichting en preventie hoort daar zeker bij.

Wij zien niets in een vuurwerkdetectie systeem. Dit is niet alleen bijzonder kostbaar maar zorgt ook voor verwachtingen bij inwoners. Zodra er dan een luide knal klinkt, verwacht men dat handhavers binnen een paar minuten in hun bat-mobiel ter plaatse zijn om de schavuiten op te pakken.

Dat zal meestal niet het geval zijn waardoor dit enkel tot teleurstellingen leidt bij alle partijen. Wellicht nodigt het zelfs uit om te gaan knallen in een dergelijk gebied om te kijken of en, zo ja hoe snel, handhavers ter plaatse zijn.

Het instellen van vuurwerkvrije zones om kwetsbare groepen te beschermen, vinden we wel een goede zaak. Net als 9 van de 10 leden van het inwonerspanel.
Vraag aan de portefeuillehouder; gaat het instellen van nieuwe zones dan wel eerst in goed overleg met deze kwetsbare groepen? Toen ik contact opnam met Hospice de Olijftak in Ede gaf men aan dat men daar niet op de hoogte is van een vuurwerkvrije zone bij hun hospice. Mijn telefoontje triggerde hen wel om erover te gaan praten op het eerstvolgende MT-overleg.

Ook sprak ik iemand waarvan de vader werd verzorgd in Hospice Bennekom en vader was teleurgesteld dat hij in de laatste maanden van zijn leven niet kon genieten van vuurwerk. Als dat in goed overleg met het hospice is gebeurd, is dat niet anders. Maar als de gemeente dat zelf, zonder overleg, heeft besloten, vinden wij dat niet ok.

Zoals ik een jaar geleden al aangaf; wij geloven in het positief belichten van de alternatieven. Niet verbieden, maar verleiden. Bijvoorbeeld door een centraal georganiseerde vuurwerkshow. Daarbij moeten we dan niet enkel kijken naar de kosten, die overigens gelijk zijn aan de kosten voor een vuurwerkdetectie-systeem, maar ook naar de opbrengsten en/of besparingen. Immers; de schade zou in de regio een stuk minder kunnen zijn wanneer mensen hun geld uitgeven aan een glaasje champagne met een hapje bij de vuurwerkshow in plaats van aan kanonslagen die met een big-bang in een gemeentelijke prullenbak verdwijnen en ons allemaal met een schadepost opzadelen.

Voorzitter, dank u wel.