Raadsvragen VVD en CDA over salafistische scholen in Ede

Op 10 september publiceerden NRC en Nieuwsuur dat salafisten steeds meer greep krijgen op het islamitische onderwijs in Nederland. Uit het artikel in NRC (‘In de koranschool leren kinderen dat Nederland niet hun land is’) blijkt dat er in Ede twee lesorganisaties met sterke salafistische invloeden zijn.

© Pixabay

Hierover hebben CDA en VVD de volgende vragen gesteld aan het Edese college van burgemeester en wethouders: 

1. Heeft het college kennisgenomen van het onderzoek van Nieuwsuur en NRC inzake salafistische scholen? 

2. Was het college bekend met de aanwezigheid van twee ‘scholen’ met sterke salafistische invloeden in de gemeente Ede? 

3. Is het college het met CDA en VVD eens dat er voor in het artikel geschetste onderwijs geen plaats is in de gemeente Ede? 

4. Welke acties heeft het college ondernomen om Ede te vrijwaren van ‘scholen’ met sterke salafistische invloeden? 

Wij zien graag uw schriftelijke antwoorden binnen de gestelde termijn van dertig dagen tegemoet.


Het NRC-artikel staat hier.