Verkiezingsprogramma 2022-2026: "Bouwen aan de toekomst"

Bekijk nu ons verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen met als titel "Bouwen aan de toekomst". Voor een gemeente met een toekomst vol kansen en mogelijkheden voor iedereen die iets van zijn leven wil maken!

VVD Ede wil bouwen aan de toekomst met meer woningen en werk voor iedereen. Onze mooie omgeving, het landschap en onze cultuur koesteren we. Initiatief en ondernemerschap vormen de kurk waarop onze samenleving drijft. Daarbij zijn Ede en de dorpen ieder uniek, met eigen karakter en kracht.

Wat we gemeen hebben, is onze veerkracht en ons doorzettingsvermogen. Ook nu, nu corona onze levens beïnvloedt, is zichtbaar hoe ondernemers zich door deze crisis moeten vechten en hoe inwoners omschakelen, nieuwe wegen zoeken en elkaar bijstaan. We zetten de schouders eronder en zoeken naar wat wél kan. Hier ben ik enorm trots op! Deze positieve houding, het vooruit kijken en het zien van kansen is wat ons staande houdt. Het benadrukt hoe belangrijk het is om een gemeente te zijn die hier ruimte voor biedt en de eigen verantwoordelijkheid van mensen als een kracht beschouwt.

Wonen

Het bouwen van woningen in alle segmenten is voor ons in Ede en de dorpen prioriteit. Dus woningen voor starters en voor doorstromers. Maar ook woningen voor senioren en ruimere woningen. Want we zijn een grote en groeiende gemeente, zowel voor onze eigen inwoners als voor mensen van buiten. Dat vraagt om een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een sterke economie. Er zijn veel openstaande vacatures; we zoeken mensen in alle sectoren. Daar horen naast woningen ook mooie sportmogelijkheden, een avondje uit, cultuur, feesten op een plein of een wandeling in de natuur bij.

Werken en duurzaamheid

Al jaren is onze gemeente een spil in de Foodvalley, waar innovatie, technologie en landbouw samenkomen. De afgelopen jaren hebben wij onze positie voor de toekomst versterkt, door het Food Innovation District op het kazerneterrein mogelijk te maken. De World Food Center Experience wordt een internationale trekpleister voor iedereen die voeding wil ‘beleven’ en voor bedrijven die willen innoveren en kennis willen delen. Het stationsgebied wordt daarnaast met Artbase Ede een culturele hotspot. Met goede bereikbaarheid vanaf het nieuwe station en met nieuwe horecavoorzieningen wordt dit gebied ‘the place to be’.

Alle bedrijvigheid, groot en klein, is ons dierbaar. De mkb’ers en hun werknemers geven dagelijks kleur aan onze gemeente. De recreatiesector bloeit en willen we goed blijven ondersteunen bij hun ambities. Het is duidelijk dat dit vraagt om extra goede afstemming met onze inwoners om de drukte en belasting van de natuur in goede banen te leiden.

Duurzaamheid staat bij ons in het teken van ondernemen en innovatie en biedt kansen voor werk en welvaart. Uitgangspunt is gebruik te maken van realistische en betaalbare mogelijkheden om energieneutraal te worden, minder aardgas te gebruiken en een betere luchtkwaliteit te bereiken voor onze inwoners. Dat willen we zoveel mogelijk door kansen te grijpen, niet door dingen te verbieden.

Ondersteuning en veiligheid

Hulp bieden aan mensen die dat nodig hebben, vinden wij normaal. En ook dat we kritisch blijven kijken naar de wijze waarop we dat doen. Dus: slimmer samenwerken tussen organisaties die zorg bieden, zinvolle oplossingen om erger te voorkomen en de kwaliteit van onze zorg en ondersteuning behouden.

Zonder veiligheid geen vrijheid. Inwoners, ondernemers en gemeente werken samen omoverlast tegen te gaan. Hulpverleners die zich inzetten voor onze veiligheid en gezondheidverdienen bescherming en criminaliteit pakken we hard aan.

Financiën

De afgelopen vier jaar hebben we bereikt dat onze gemeente financieel gezond is. VVD Ede wil dat dit zo blijft. Als dit in de toekomst tot moeilijke keuzes leidt, dan wegen we die af en nemen we verantwoordelijkheid. Wat ons betreft is de automatische reactie niet dat de inwoners en ondernemers een hogere belastingaanslag krijgen, maar bekijken we vooral kritisch wat we ánders kunnen doen. We zijn er trots op dat we in onze gemeente mooie voorzieningen hebben en de mogelijkheid hebben om mensen te helpen die een steuntje in de rug nodig hebben, terwijl de lasten vergeleken met andere gemeenten in Nederland relatief laag zijn. Dit willen we zo voortzetten.

Sinds 2018 heeft VVD Ede aan het roer mogen staan in onze gemeente. Dit heeft tot mooie resultaten geleid. We hebben bijvoorbeeld de uitgaven in de zorg kunnen terugdringen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit, we hebben ervoor gezorgd dat de gemeente betere resultaten voor jou kan boeken door slimmer met data te werken, we hebben fraudepreventie in de bijstand geprofessionaliseerd en we hebben ervoor gezorgd dat de OZB niet steeg. Maar we zijn er nog niet! Er is nog zo veel winst te boeken.

Wij willen bouwen aan een toekomst vol kansen en mogelijkheden, waar plaats is voor talent, ambitie en groei. En voor iedereen die iets van zijn leven wil maken!

Met jouw stem help je mee te bouwen aan de toekomst van Ede en de dorpen!

Zet cookies aan om de video te tonen.