Visie op Werk en Participatie

Op donderdag 9 december heeft de gemeenteraad de nieuwe Visie op Werk en Participatie vastgesteld. Een van de uitgangspunten in de visie is dat inwoners iets terug gaan doen voor hun uitkering door het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten.

Met de nieuwe visie wil de gemeente de kans verkleinen dat de afstand tot de arbeidsmarkt voor deze inwoners groeit. Door iets terug te doen voor de samenleving blijven mensen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, houden ze arbeidsritme, ontmoeten zij anderen en ontwikkelen zij vaardigheden die bij een betaalde baan goed van pas komen. Maatwerk is hierbij belangrijk. Daarnaast levert het ook iets op voor de samenleving als geheel.

Maar de visie behelsde meer.

Er zijn zes centrale uitgangspunten:

  1. Werkzoekenden doen naar vermogen mee aan de maatschappij, o bij voorkeur in een reguliere baan; o zolang een uitkering wordt ontvangen door het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten;
  2. De aanpak is integraal en sluitend, over de domeinen heen, gericht op zelfstandig functioneren;
  3. Voor inwoners die vanwege fysieke of psychische beperkingen geen arbeidsplicht (meer) hebben en langdurig een beroep moeten doen op een uitkering richt de aanpak zich op ondersteunen van de eigen regie, onder meer gericht op voorkomen van eenzaamheid;
  4. Preventie (voorkomen van afhankelijkheid van ondersteuning) en nazorg (verduurzamen van zelfredzaamheid) is onderdeel van de aanpak;
  5. Het financieel vangnet dat de Participatiewet biedt is tijdelijk;
  6. De gemeente Ede bevordert een inclusieve arbeidsmarkt; en geeft als werkgever het goede voorbeeld.

We zijn blij dat op deze wijze verdere stappen gezet worden om mensen volwaardig te kunnen laten deelnemen aan de maatschappij en dat deze visie met een grote meerderheid is aangenomen!

Zet cookies aan om de video te tonen.