Nieuwe fractie VVD Ede van start

Na het voor VVD Ede tegenvallende resultaat bij de verkiezingen op 17 maart, twee zetels in plaats van vier, is de nieuwe fractie meteen bijeen gekomen om de eerste besluiten te nemen.

Op donderdag 17 maart heeft de eerste fractievergadering in de nieuwe samenstelling plaatsgevonden. Die nieuwe fractie, bestaande uit Hester Veltman en Bart Omlo heeft Bart (her)benoemd als fractievoorzitter. Ruben Landman heeft aangegeven zijn taak als fractiesecretaris graag te willen voortzetten.

De twee fractievolgers zullen we op een later moment aan u voorstellen.