VVD Ede trekt aan de bel over mogelijk minder treinen op Ede-Wageningen

In de Gelderlander van 29 juni stond een artikel met als titel “Rijk en provincie torpederen plannen voor nieuwe stations in Ede, Arnhem en Zevenaar.” Alleen deze titel verontrustte de fractie van de VVD al. Dit werd echter versterkt door de inhoud van het artikel waarin niet alleen werd aangegeven dat een nieuw station Ede-West op losse schroeven staat, maar ook dat er plannen zijn om minder treinen te laten stoppen op Ede-Wageningen en daarmee de kersverse 10-minutendienst zou stoppen.

© Wikimedia

Gelet op de toekomstige groei van Ede (en zeker het Food & Innovation District, inclusief de geplande World Food Experience en ARTbase), de grote investering in een nieuw station en de afsluiting van de overgang bij de Kerkweg, is dit een zeer onwenselijke ontwikkeling.

De plannen worden door de provincie en het Rijk nog verder uitgewerkt, maar VVD Ede vraagt zich af hoe de gemeente geïnformeerd en betrokken is bij de uitwerking. Daarnaast wil de fractie ook graag weten welke impact deze ontwikkeling heeft op alle plannen die de gemeente aan het maken is.

Naar aanleiding daarvan stelde VVD Ede deze schriftelijke vragen aan het college van B&W: 

  1. Is het college op de hoogte van de brief van de provincie die is verstuurd aan de statenleden?
  2. Is het college vooraf geïnformeerd over het besluit van de provincie en het ministerie? Zo ja, waarom is de raad niet meegenomen? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college van mening dat Ede belangrijk is? Zo ja, wat heeft het college gedaan om ervoor te zorgen het belang van Ede als goede spoorverbinding op de agenda te houden bij deze bestuurslagen?
  4. Aangegeven wordt dat nieuwe stations, zoals Ede-West, geen nieuwe reizigers opleveren. Hoe ziet het college dit in het ligt van de ambities voor de groei van het aantal woningen waaraan gewerkt wordt in Ede?
  5. Ministerie en provincie denken zelfs aan het verminderen van het aantal treinen dat stopt op station Ede-Wageningen. Hoe ziet het college dit in het licht van (1) de ambities voor de groei van het aantal woningen waaraan gewerkt wordt in Ede en (2) de nieuwe spoorzone waaraan gewerkt wordt en waarbij de aanpassing aan hoogfrequent spoorvervoer een belangrijke ingrediënt is? 
  6. Is het college het eens dat een vermindering van het gepland aantal treinen op Ede-Wageningen ongewenst is? Zo ja, op welke wijze is het college hierover in overleg met Rijk en provincie?
  7. Is het college het eens dat Ede-West gerealiseerd moet worden? In het bestuursakkoord staat de weinig concrete zin ‘We starten de lobby voor een toekomstig station in Ede-West.’ Hoe gaat dit vorm krijgen en hoe ziet het college dit in het licht van de berichtgeving vanuit ministerie en provincie? 
  8. Wat zijn de eventuele gevolgen voor de bouw van het nieuwe station Ede-Wageningen en de spoorzone in zijn geheel? Ontwikkelt het college scenario’s als het aantal treinen wordt teruggeschroefd? En zo ja, hoe wordt de raad hierover geïnformeerd?


Artikel De Gelderland van 29 juni (achter betaalmuur)