Hester Veltman kondigt vertrek aan

Ons raadslid en voormalig wethouder Hester Veltman heeft vanavond kenbaar gemaakt haar raadslidmaatschap op te zeggen. Wij betreuren dat zeer en zullen haar enthousiasme, ervaring, betrokkenheid en scherpte enorm missen. Uiteraard begrijpen wij haar keuze volledig. Lees hier haar brief aan burgemeester Verhulst, voorzitter van de Edese raad.

© VVD Ede

"Geachte heer Verhulst, 

Met deze brief deel ik u mee dat ik mijn lidmaatschap van de gemeenteraad van Ede per eerstvolgende raadsvergadering (22 september 2022) opzeg. 

In mijn nieuwe baan zet ik me in voor de veiligheidsregio’s en de brandweer in heel Nederland. Een boeiende, drukke baan waar ik me graag voor de volle 100% op toeleg. En waarvoor ook de nodige reisbewegingen noodzakelijk zijn. Qua agenda is het niet te combineren met het raadslidmaatschap. 

Bovenal vind ik dat je je als gemeenteraadslid óók voor de volle 100% moet inzetten voor je taak. Dat is wat de kiezers, de inwoners van Ede van je mogen verwachten, maar wat ik in combinatie met mijn baan niet kan geven. 

Ik ben er trots op dat ik volksvertegenwoordiger heb mogen zijn en heb plezier gehad in het raadswerk (de laatste 6 maanden en van 2014 tot 2018). Ik heb hier, en ook vier jaar als wethouder van 2018 tot 2022, de kans gekregen de belangen van onze inwoners voorop te stellen en te vechten voor mijn idealen. Ik ben blij dat ik heb bijgedragen aan de ontwikkeling van onze gemeente, fijne mensen heb leren kennen en altijd heb mogen vertrouwen op mijn geweldige collega’s van de fractie van VVD Ede. Ik bedank iedereen voor de goede samenwerking: de raad, het college, de griffie en de ambtelijke organisatie. Het debat in de politieke arena zal ik missen - dat stroomt na 8 jaar politiek toch een beetje door mijn aderen. 

Ik geef mijn raadszetel met vertrouwen op, omdat ik weet dat er uitstekend zal worden voorzien in mijn opvolging en de VVD Ede-fractie weer meteen op sterkte zal zijn. 

Met vriendelijke groet,
Hester Veltman 
VVD Ede"