Wel verantwoordelijk, geen verantwoording afleggen

Geacht college, op 11 december heeft de raad een besluit genomen om de mogelijkheden van een World Food Center (WFC) en World Food Campus verder uit te werken. Heel recent legde het college de raad een besluit ‘Grond- en samenwerkingsovereenkomst WFC Development’ voor waarvan alle bijlagen als ‘geheim’ zijn gekwalificeerd. In het raadsbesluit wordt verwezen naar de geheime bijlagen. 

In de besloten informatieve bijeenkomst van donderdag jl. hebben externe deskundigen een toelichting gegeven op de notities die in opdracht van het college zijn opgesteld. Vijf maanden heeft het college nodig gehad om samen met de externe deskundigen de rapporten samen te stellen. In een drie uur durende besloten bijeenkomst geven de deskundigen een presentatie over hetgeen zij samen met de gemeente en WFC Development BV hebben uit onderhandelt. Omdat in de verschillende notities namen van bedrijven worden genoemd en de contractsvoorwaarden zijn beschreven bestempelt het college alles als GEHEIM. 

Het college is samen met de externe adviseurs meegegroeid tijdens de opstelling van het contract met WFC Development. Het is glashelder dat het college op punten de zaak heeft uit onderhandeld en dus water bij de wijn heeft gedaan. Het college,  zwaar ondersteund door de externe adviseurs, straalde trots uit over het uiteindelijk onderhandelingsresultaat. Dat is goed om te zien.

Als volksvertegenwoordiger / raadslid is het onze taak om het college te controleren en daarover publiekelijk verantwoordelijkheid over af te leggen. Nu alle notities ‘geheim’ zijn verklaard, is er geen mogelijkheid om extern advies in te winnen over de inhoud van de voorstellen. Eveneens is het niet mogelijk om aan de Edese burger hun mening hierover te vragen.  

De impact voor de gemeente Ede van het af te sluiten contract / contracten met onder andere WFC Development voor de realisatie van het WFC en WFC campus is heel groot. De gemeente steekt ver zijn nek hiermee uit. De VVD realiseert zich dat en steunt dat voor 100%. Echter de risico’s die genomen worden zijn aanzienlijk. Bij opnieuw een economische dip of een financiële crisis is de kans reëel dat de ontwikkelingen komen stil te liggen vanwege geen interesse meer vanuit het bedrijfsleven. 

De Edese burger gaat het gelag betalen indien er een kink in de kabel komt bij de verdere ontwikkeling van het WFC en WFC campus. Dit gaat dan niet over een paar euro maar over vele miljoenen euro’s.  

Wanneer de grond wordt getransporteerd naar WFC Development (of een ander) dan wordt dat geregistreerd bij het kadaster en is die informatie openbaar. De samenwerkingsovereenkomst en eventuele side-letters die door het college en WFC partner(s) worden ondertekend blijven geheim. Mogelijk zelfs ook voor de raad. 

Als raadslid worden wij door het college mede verantwoordelijk gemaakt voor een project met grote financiële, economische, ruimtelijke en mogelijk zelfs maatschappelijke risico’s. Als volksvertegenwoordiger kan ik hierover geen verantwoording aan de Edese burger afleggen en wanneer het misloopt wordt ik wel door de Edese burgers verantwoordelijk gehouden. Old-boys network en achterkamertjes politiek kan ons door de Edese burger worden aangewreven. Dat kan en mag niet waar zijn. Die verantwoordelijkheid kan en wil ik als raadslid niet dragen.

Ik verzoek het college om in het raadsvoorstel alle in en outs op te nemen die nodig zijn om een gewogen oordeel te kunnen geven over het voorgestelde besluit. In de openbaarheid moet gesproken kunnen worden over de vele risico’s die de gemeente Ede aangaat. Daar hebben de burgers van Ede gewoon recht op. 

Uw reactie zie ik op zeer korte termijn met belangstelling tegemoet.