Verdeeldheid tijdens debat openstelling winkels op zon- en feestdagen

 WORDT DIT BEELD (zie foto) VERLEDEN TIJD OP ZON- EN FEESTDAGEN IN EDE CENTRUM? Op 19 mei Jl. organiseerde de gemeente een debatavond in de Reehorst over de drie referendumvragen. Zoals bekend zal er op 10 juni a.s. een raadplegend referendum worden gehouden over de openstelling van winkels op zon en feestdagen. De uitslag van het referendum is niet bindend. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad zelfstandig. Het blijft dus spannend tot het einde, omdat de helft van de raad -19 van de 39 zetels-bestaat uit christelijke partijen (SGP, CU en CDA). Het standpunt van SGP en CU is duidelijk (principieel tegen). CDA twijfelt. Zij denkt wel progressief, maar is bang voor stemmenverlies, omdat bij dit vraagstuk de drie christelijke partijen eigenlijk concurrent van elkaar zijn. We hebben hun worsteling gezien over het raadsbesluit van "De Fietser", die ook op zon- en feestdagen open gaat. 

VVD is voorstander om de openingstijden vrij te geven (niet langer een verbod of beperkingen). Laat de ondernemers het zelf maar bepalen. Zij kennen het beste de markt en/of de voorkeuren van hun klanten. Het onderscheid dat het referendum wil maken is of de aanpassing van het winkeltijdenbesluit gaat gelden voor alle winkels in onze gemeente, alleen voor super- en of bouwmarkten in onze gemeente of alleen voor winkels in Ede Centrum. Ons devies: is vrijheid en eigen verantwoording.

Tijdens het debat bleek dat de opvattingen van de consument (de inwoners), werknemers en ondernemers (retailers) sterk verschillen. Tevens waren raadsleden en kerken aanwezig. 

Veel inwoners uit Ede Stad zijn vóór (zij willen een levendige stad en geen dooie boel). Bij de buitendorpen is het verschillend. Werknemers in de Retail zijn in beginsel tegen, maar zien in dat deze onwikkeling niet tegen is te houden (bij 65% van gemeentes in NL is namelijk de openstelling al vrijgegeven). Blijvend verzet kan immers baanonzekerheid betekenen. Het grootwinkelbedrijf was deze avond nauwelijks aanwezig. Hun opvatting is algemeen bekend (voorstander). Tamelijk geschrokken ben ik van de felheid van verzet van sommige kleine retailers. Zij willen gewoon niet veranderen. Zien geen meerwaarde in verruiming van openstelling voor hun klanten, hebben twijfels over extra omzet en ervaren dat hun enige vrije dag in de week wordt afgepakt. Tegendraadse Retailers stellen: (..) "als  mijn concurrent wel open gaat op zondag ben ik genoodzaakt om ook open te gaan, want anders kost mij dit teveel omzet". Is dit wel de juiste drijfveer? De kerken zijn tegen. Zij willen vasthouden aan de zondagsheiliging en willen werknemers in de Retail "beschermen". M.i. is dit niet consequent. Hoe zit het dan met werknemers in de horeca, in de zorg, bij politie en brandweer, bij alle winkels die open zijn bij tankstations, musea, etc.?  

Zoveel mensen, zoveel meningen als het gaat om verruiming van openingstijden. De 24/7 economie is al lang van toepassing ook in Ede. Er lijkt zich een meerderheid af te tekenen bij de inwoners in Ede Stad. Bij de buitendorpen is nog enige reserve te bespeuren, maar die kunnen hun eigen tempo bepalen of het uiteindelijk niet doen. De niet-confessionele fracties (VVD, D'66, PvdA, GL/PE, GB en BB) willen de koopzondag vrijgeven. Zij willen een levendige stad en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor Ede om te (komen) wonen, studeren of te werken (in combinatie met horeca en/of evenementen). De christelijke partijen en de kerken blijven tegen en willen vasthouden aan de zondagsheiliging. De meeste pijn (het veranderen) wordt geleden bij de kleine Retailer. Naast de druk om meer flexibiliteit speelt ook voor hen de moordende concurrentie van internetwinkels mee en de toenemende leegstand van winkels. Het winkellandschap in NL is aan grote veranderingen onderhevig en die zijn niet langer tegen te houden. Ook Ede als 100.000+ gemeente zal mee moeten in de vaart der volkeren.......

Na 10 juni wordt meer uidelijk als de gemeenteraad definitief gaat stemmen over de nieuwe winkeltijdenverordening in Ede. Aan de VVD zal het niet liggen! Voor de uitslag van het referendum is vooral belangrijk dat voorstanders van verruiming van winkeltijden gaan stemmen

Stef van der Klok, raadslid VVD