Veilige woonomgeving ouderen

Onze samenleving vergrijst. De vergrijzing brengt met zich mee dat het kabinet de zorg hervormt. Eén van de gevolgen is dat oudere mensen langer thuis blijven wonen. Vanavond brengt de VVD in de raadsvergadering in dat een veilige woonomgeving voor ouderen daarmee gepaard moet gaan.


Op de agenda staan vandaag onder meer de plannen en de begroting van de brandweer. Ook de plannen voor toezicht en handhaving van de “bebouwde omgeving” staan op de agenda. Beide onderwerpen bieden voor de VVD een mooi aanknopingspunt om aandacht te vragen voor de veiligheid van ouderen. Ouderen zijn vaak kwetsbaar en moeilijk ter been. Dat vereist dus dat we niet alleen realiseren dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, maar dat we ook nadenken over hoe de ouderen veilig en gezond langer thuis kunnen blijven wonen.
De VVD stelt voor om dit onderwerp tot speerpunt voor de brandweer (bijv. voorlichting) en voor toezicht te benomen. Hieronder kunt u in meer detail lezen hoe wij het onderwerp vanavond bespreekbaar hebben gemaakt in de gemeenteraad.

De bijdrages treft u in de bijlage aan.