Werkbezoek Philadelphia

Werkbezoek bij Stichting Philadephia Zorg. Op 28 april brachten Bert Beekman onze nieuwe fractievolger en Kike Laagewaard een werkbezoek aan de Stichting Philadelphia Zorg. Bert om zich in te werken en nader te verdiepen voor zijn werk als fractievolger en Kike om haar adviesrol over de zorg meer inhoud te geven. 

Het is voor ons belangrijk om te weten hoe de medewerkers en de cliënten van Philadelphia de 
veranderingen in de zorg ervaren. Philadelphia vermeldt in haar visie dat zij eraan willen bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. 
Men bleek al lang en goed voorbereid te zijn op de veranderingen. Ook mensen met een verstandelijke beperking wonen langer zelfstandig en dat juicht men toe. Men geeft hen daar ondersteuning bij door onder andere ontmoetingsplekken op maat aan te bieden. 
Men heeft de ervaring dat een gesignaleerde hulpvraag sneller leidt tot hulp dan voorheen en dat komt de cliënt ten goede. Er is minder personeel dan voorheen, maar door efficiënt te werken en op de veranderingen in te spelen is de werkdruk hoog, maar door vooral door de enthousiaste inzet van de medewerkers 
aanvaardbaar. 
Het schrijven van plannen van aanpak voor de aanbesteding vindt men veel werk en men hoopt niet dat dat jaarlijks moet worden gedaan. Contact en feedback hierover van de gemeente blijft tot nu toe uit. Ook om zekerheid te hebben voor hun cliënten en voor henzelf zou een langere contract tijd de voorkeur hebben. 
Met ook nog een flitsbezoek aan De Viermorgen, dagcentrum De Buurtboerderij en een ontmoetingsplek bij zelfstandige huisvesting was het een interessant werkbezoek bij bevlogen medewerkers.

Dank voor de gastvrijheid!