Raadsvergadering zonder ambtsgebed

Op 30 april 2015 heeft de voltallige Edese gemeenteraad ingestemd met het VVD-voorstel om het ambtsgebed geen onderdeel meer te laten zijn van de raadsvergadering. "De gemeenteraad laat hiermee zien dat de gemeenteraad er is voor álle inwoners, ongeacht hun geloofs- en levensovertuiging. De voorzitter sprak tot heden het ambtsgebed uit namens de raad, terwijl velen in de raad hier geen verbinding mee hebben. Door het ambtsgebed niet meer uit te spreken na opening van de vergadering, laat je iedereen optimaal vrij om hier hun eigen keuze in te maken,” aldus Hester Veltman van de VVD.


Voordat de gemeenteraad instemde met het voorstel, sprak de gehele raad haar steun uit voor een wijzigingsvoorstel van PvdA, ChristenUnie, CDA en Gemeentebelangen. De wijziging hield expliciet in dat de raad voortaan de mogelijkheid heeft om vóór de vergadering een gebed uit te spreken. Dit is wat de VVD betreft prima. Veltman: "Het gebed maakt geen onderdeel meer uit van de vergadering, dat is waar het ons om ging. Nu is iedereen vrij zijn of haar eigen keuze hierin te maken."