Vragen Evert van Milligen aan burgemeester en wethouders

Afgelopen maandag stelde Evert van Milligen vragen aan het college. Geacht College, Als raadslid heb ik recent deelgenomen aan een excursie van Euregio Rijn-Waal, waar de gemeente Ede lid van is. Wij bezochten onder andere Brainport Eindhoven. Daar werden we geïnformeerd over de spectaculaire ontwikkelingen door de hechte samenwerking tussen onderwijs/onderzoek, overheid en bedrijfsleven, de 3 O's. Met name het bedrijfsleven blijkt veelvuldig de aanjager van de initiatieven en de projecten. De directie van het Technische Universiteit Eindhoven Innovation Lab vertelde dat zij graag willen samenwerken met de Food Valley en de gemeente Ede. Het gaat dan om Research- en Ontwikkelingsprojecten bij midden en kleinbedrijven (MKB). De projecten worden in hoofdzaak uitgevoerd door TU/e studenten.

Hiervoor is 50% subsidie voor de salariskosten van wetenschappers beschikbaar.

Van de gemeente Ede c.q. de Food Valley wordt dan verwacht dat een voorselectie wordt gemaakt van kansrijke bedrijven. Volgens de VVD geeft de geboden mogelijkheid een geweldige kans voor een impuls van de bedrijven in de gemeente c.q. Food Valley.

Vragen:

  1. Maakt het college/de gemeente Ede/Food Valley gebruik van de (subsidie) mogelijkheden voor bedrijven die het Technische Universiteit Eindhoven Innovation Lab biedt?
  2. Op welke wijze wil het College invulling geven aan het overleg met de directie van TU/e Innovation Lab?
  3. Hoe gaat college er voor zorgen dat bedrijven worden geïnteresseerd en geïnventariseerd?

 

Met vriendelijke groet, E. van Milligen Fractievoorzitter