collegevorming provincie Gelderland en realisatie WFC Ede

Komende dagen zullen de provinciale fracties van VVD en CDA hun voorkeur voor de samenstelling van een nieuw provinciaal college kenbaar maken. In de weken die daarop volgen zal een collegeprogramma worden opgesteld. Een belangrijk document omdat de college ondersteunende partijen dit programma als uitgangspunt hanteren bij het uitzetten van het Gelderse beleid.

De ontwikkeling en realisatie van het World Food Center is mogelijk indien de helft van de investering door subsidies wordt opgebracht. De raad van Ede besloot op 11 december jl. een krediet van € 5 mln hiervoor te reserveren. Dit is een fantastische eerste stap maar andere overheden zullen met elkaar ongeveer € 18 mln subsidie beschikbaar moeten stellen om het totaal van € 23 mln te halen.

Voor zover bekend is, staat de provincie Gelderland positief tegenover de realisatie van WFC. Echter de grote vraag is of de positieve grondhouding in voldoende klinkende munt wordt omgezet. Aangezien het hier om vele miljoenen provinciale subsidie gaat, is het belangrijk dat hierover een passage in het collegeprogramma wordt opgenomen.