Hele wereld kijkt naar nieuwe mobiliteit tussen Ede en Wageningen Universiteit

Woensdag 25 februari jl. stelde Provinciale Staten een krediet beschikbaar voor een pilot automatische voertuigen op de openbare weg in Food Valley. Een uniek super innovatief project omdat het voertuig geen stuurwiel krijgt, er wordt gebruikt gemaakt van de openbare weg en het mengt zich met het andere verkeer.  Het gaat om twee voertuigen die gaan rijden tussen Station Ede-Wageningen en de universiteit Wageningen (WUR). De snelheid van het voertuig is maximaal 25 km/h. Het is zeer te waarderen dat de gedeputeerde Conny Bieze het lokaal voor en na transport tussen de WUR en het station Ede-Wageningen als pilot heeft gekozen.

Voor het bedrijfsleven in Ede maar zeker ook in Food Valley biedt deze ontwikkeling nieuwe kansen. De ontwikkeling van de voertuigen en de operationele uitrol van de lijnverbinding kan een impuls geven aan nieuwe werkgelegenheid.

Maar ook liggen hier mogelijkheden om de bestuurlijke samenwerking tussen de gemeenten Wageningen en Ede, de WUR en het bedrijfsleven te intensiveren. Alles bij elkaar absoluut uniek en voor de VVD de grote vraag hoe deze ontwikkeling maximaal kan worden benut om de regio en Ede meer op de innovatieve kaart te zetten.

Lukt het allemaal dan zal in de komende 10 jaar een deel van het regiovervoer, zoals de verbinding tussen station Ede-Wageningen en WUR, worden uitgevoerd met automatische voertuigen. Voor zowel de inzittenden van het voertuig alsook voor de normale verkeersdeelnemers zal dat ‘even’ wennen zijn. Geen chauffeur op de bok en volledig geruisloos (mede vanwege de lage snelheid)  zal voor veel inwoners een aparte beleving worden. Mogelijk voor de automobilisten ook omdat het voertuig nog niet sneller zal rijden dan 25 km/h.

Bovengrondse en ondergrondse infrastructuur zal moeten worden afgestemd op dit type vervoer.  Snellaadstations voor het opladen van de accu’s, sensoren in de weg, ruimte voor het kunnen ontvangen van de GPS signalen en speciale opstelplaatsen voor de voertuigen bij begin en eindpunt. Samenvattend een uitdagend project met risico’s maar daardoor ook veel kansen.