Binnenstad Ede op weg naar 2025

De fractie van de VVD maakt zich ernstig zorgen over de binnenstad van Ede. Veel winkelpanden staan leeg. Hoe kansrijk is ons centrum als we kijken naar belangrijke landelijke ontwikkelingen, markttrends en de impact hierop? Het aantal inwoners in onze gemeente neemt niet meer zo sterk toe. We vergrijzen. Ook Ede heeft last van de economische crisis. Bestedingen nemen af. Het consumentengedrag verandert. Online winkelen komt op en de traditionele winkel verdwijnt.

Walas Concepts heeft in opdracht van het college van B&W onderzoek gedaan naar de levendigheid. De conclusie is weinig bemoedigend. Ede Centrum wordt vergeleken met een groot winkelcentrum en heeft nauwelijks sfeer. Openbare ruimtes (w.o. pleinen) zijn eenzijdig herontwikkeld. Ede ontbeert een historische binnenstad en heeft te weinig een gevarieerd horeca-aanbod en/of voorzieningen op het gebied van cultuur en vrije tijd. Ede heeft nauwelijks monumentale panden (veel nieuwbouw), geen markante marktplaats met bomen of terrassen, geen stadspark met verblijfplekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Winkeltijden zijn (nog) niet flexibel. Heeft Ede dan haar aantrekkingskracht verloren voor haar inwoners en bezoekers? VVD denkt van niet. Onze kracht ligt in recreatie, toerisme en natuur. Wij denken  dat de toekomst van Ede Stad straks ligt bij de locatie van “De Fietser”, World Food Center en het nieuwe stationsgebied. Straks passeren daar meer dan 400.000 mensen per jaar, waaronder vele toeristen. Een belangrijke vraag is dan hoe gaan wij balanceren tussen ontwikkelingen in onze binnenstad en het stationsgebied?  

VVD bepleit dat het gemeentebestuur een pas op de plaats maakt en niet als een “dolle” achter landelijke trends aanholt. Wij zouden inspiratie moeten opdoen bij andere steden, ons moeten laten adviseren door experts en/of stedenbouwkundigen en vooral kijken naar haalbare opties. Leren bij anderen en vooral ontwikkelen met elkaar. Dus gemeentebestuur, bewoners, retailers en vastgoedeigenaren. De krimp van het winkelgebied in ons centrum lijkt onvermijdelijk. Plekken die vrijkomen zullen dus ruimtelijk anders ingevuld moeten worden. Het begint dus met een visie op weg naar Ede 2025.

Qua uitvoering denkt VVD bijvoorbeeld aan meer stadswoningen in het centrum voor ouderen of jongeren of aan meer groen zoals een stadspark met verblijfplekken. Ede heeft de ambitie om een foodstad te worden. Zou het niet mooi zijn als wij een overdekte versmarkt kunnen inrichten of van alle continenten foodwinkeltjes of restaurants zich hier vestigen? Dan worden we echt onderscheidend als Gelderse stad. Ondenkbaar is ook niet om onze parkeergarages om te bouwen tot uitgifte locaties van goederen die via internet zijn gekocht.

Voor de zomer zal het college een plan van aanpak presenteren om  de levendigheid in onze binnenstad te versterken. VVD bepleit heel nadrukkelijk om eerst een integrale visie te vormen op weg naar 2025. De valkuil is dat teveel deelplannen zonder samenhang worden uitgevoerd. Dit was helaas de praktijk afgelopen decennia in onze binnenstad.

Stef van der Klok, raadslid VVD