Gemeente zet bejaarden op verkeerde been over huishoudelijke hulp

Op woensdag 4 maart stelde de VVD aan de verantwoordelijk wethouder Ligtelijn vragen over een brief die bij meerdere hulpbehoevende cliënten die gebruik maken van huishoudelijke hulp op de deurmat was gevallen. Aangezien na een week de toezegging van de wethouder nog niet was nagekomen informeerde de VVD opnieuw bij de wethouder. Naar aanleiding daarvan heeft de Gelderlander de gemeente gebeld en blijkt dat het probleem veel groter is dan door de wethouder gemeld. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg aan deze groep mensen. De gemeenteraad heeft hierin dus een belangrijke rol. De VVD is daarom zeer teleurgesteld dat de wethouder de VVD niet heeft geïnformeerd over dat het probleem groter is dan de wethouder aanvankelijk had gemeld.

http://www.gelderlander.nl/regio/de-vallei/ede/ede-platgebeld-na-fout-met-brief-huishoudhulp-1.4803765 

Onderstaand de mails aan wethouder Ligtelijn

woensdag, 11 maart 2015

Geachte wethouder Ligtelijn, goedemorgen,

Een week geleden stuurde ik U een memo over de brief die de gemeente had verstuurd naar een bewoonster aangaande de huishoudelijke hulp. Voordat wij met elkaar op donderdagmiddag 5 maart jl. aan tafel zaten, bleek dat meerdere bewoners in Ede een dergelijke brief hadden ontvangen. Dit heb ik ambtelijk gemeld voor aanvang van ons overleg. 

Ik waardeerde dat U ruiterlijk erkende dat er iets was misgegaan bij de gemeente. Bij zo’n ingewikkelde operatie kan dat gebeuren. U zegde toe dat al degenen (2 x 51 personen) die de verkeerde informatie op de deurmat hadden ontvangen op hele korte termijn persoonlijk benaderd zouden worden om de zaak recht te zetten. 

Graag wil ik de stand van zaken van U vernemen. Ik informeer hierna omdat de signalen die ondergetekende uit het veld krijgt niet uw toezegging bevestigen. 

Mvg, alexander vos de wael   

 

woensdag, 4 maart 2015

Geachte wethouder Ligtelijn, goedemiddag, 

Onderwerp: extra hulp bij huishouden

Een bewoonster van in de tachtig uit Bennekom heeft 3 uur huishoudelijke hulp per week. Een aantal weken geleden ontving zij een brief van de gemeente waarin stond dat per 1 april aanstaande deze zorg door de gemeente beëindigd wordt. Na veel telefonische heen en weer gebel met het Raadhuis werd mevrouw medegedeeld dat eerst een consulent langs zou komen voordat de huishoudelijke hulp zal worden gestopt. Daarbij werd bovendien vermeld dat dit wel heel lang kon duren want het was verschrikkelijk druk. 

Mevrouw lijdt aan COPD. Zij is zeer kortademig en iedere fysieke inspanning kost haar zichtbaar veel moeite. De stressfactor naar aanleiding van de eerste brief was hoog opgelopen. De kortademigheid werd nog korter. Maar na de geruststellende woorden van de gemeente keerde haar ‘gewone leven’ terug.

Hedenochtend kreeg mevrouw opnieuw een brief waarvan ik een kopie bijvoeg. Om privacy redenen heb ik haar naam en client nummer gewist. De inhoud is helder. De gemoedsrust van mevrouw was helemaal zoek. Mevrouw kon niet meer op of neer.  Dit komt mede omdat er tot op de dag vandaag geen consulent is langgewenst bij haar. Bovendien heeft zij nog geen beschikking ontvangen.

De wereld voor personen in deze levensfase wordt alleen maar kleiner. Zij zien en ervaren de gemeente als een grote bedreiging. Door deze aanpak neemt de stress toe en dat versterkt het ziektebeeld. Dit past mijn inziens niet in de Edese aanpak van maatwerk door in een gesprek met de client te komen tot een toewijzing van aantal uren huishoudelijke hulp per week. De gemeente laat met deze aanpak niet zien dat zij dicht bij de burger staat.  

Graag zou ik van U op hele korte termijn willen weten hoeveel Edenaren op gelijke wijze als deze mevrouw door de gemeente zijn benaderd met een overeenkomstige aanpak en boodschap. 

Gezien bovenstaand maak ik mij zorgen of het allemaal wel zo goed loopt als dat door het college wordt gezegd.

Mvg, alexander vos de wael   

https://www.youtube.com/watch?v=1uJkZxMOCos


https://www.ede.nl/gemeente/actueel/nieuwsbericht/huishoudelijke-hulp-inwoners-ede-blijft-bestaan-in-2015-en-2016/