Jongerenraad wil verbinding

Op 2 maart was de Edese Jongerenraad op bezoek bij de VVD-fractie. De Jongerenraad vertegenwoordigt de jongeren in de gemeente Ede richting college en gemeenteraad. Tijdens de bijeenkomst met de fractie hebben de jongeren toegelicht wat zij belangrijk vinden in onze gemeente. Thema's als veiligheid op de fiets, jeugdwerkloosheid en het verbinden van jong en oud staan hoog op de agenda. 

"Wat we zouden willen is dat de verschillende groepen en mensen in een wijk met elkaar kennismaken." Want "onbekend is onbemind",  terwijl je, als je elkaar kent, veel meer begrip kunt opbrengen voor elkaar. Ook werden concrete idee├źn geopperd over hoe mensen in de wijk elkaar beter kunnen leren kennen. "In Wageningen doen jongeren bijvoorbeeld boodschappen met ouderen en daarna koken ze voor de ouderen. Of we kennen jongeren die in een speeltuin zijn gaan sporten en nu zelfs eigenlijk een oogje in het zeil houden voor de kleintjes die daar spelen. Dit zijn mooie voorbeelden, die ons ook in Ede kunnen inspireren," aldus de Jongerenraad. De VVD ondersteunt deze gedachte van harte. Want wat kan bijdragen aan een prettigere en veiligere leefomgeving, kan op de steun van de VVD rekenen. 

Hester Veltman-Kamp

Raadslid VVD Fractie Ede