Gelderland Persbericht: resultaten van vier jaar investeren

Resultaten van vier jaar investeren in Gelderland: de uitdaging opgepakt!

Vier jaar geleden begon het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland met veel energie aan de taken van deze coalitieperiode (2011-2015). In het coalitieakkoord 'Uitdagend Gelderland' werden de ambities vastgelegd en de agenda's bepaald. Nu, alweer vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart aanstaande, hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland de balans opgemaakt en is er gekeken naar wat er allemaal bereikt is in de afgelopen vier jaar. En dat is heel veel.

In totaal heeft de provincie in de periode van 2011-2015 bijna  € 4 miljard in Gelderland geïnvesteerd. Het overgrote deel van de doelen is gerealiseerd. Er is werkgelegenheid gecreëerd, ondernemers zijn ondersteund, gebieden zijn vitaler, leefbaarder en dynamischer gemaakt, de samenwerking met andere overheden is versterkt en burgers zijn betrokken bij het beleid, in het document 'de uitdaging opgepakt' presenteert het college de resultaten van de afgelopen vier jaar. 

Gedeputeerde Markink: "Dit zijn onze resultaten, want zonder u, zonder onze partners was het niet gelukt. We kunnen niet anders dan concluderen dat wij niet alleen de uitdaging opgepakt hebben, maar ook veel bereikt hebben. En daar mogen we best trots op zijn."


Voor meer informatie over dit persbericht of de volledige inhoud van de resultaten van het college kunt u contact opnemen met m.vander.wielen@gelderland.nl