Akoesticum zet Ede op de kaart

Op Vrijdag 23 januari 2015 heeft Koning Willem Alexander het Akoesticum in Ede officieel geopend. Aansluitend op zaterdag 24 januari was er een open dag waarvan ik erg genoten heb. Er was van alles te doen, muziek, dans, toneel, poëzie, workshops, etc. Het Akoesticum is  een nieuwe functie voor de oude Johan Willem Friso kazerne, welke in 1906 is gebouwd. Het Akoesticum zet Ede op de kaart. Het is niet alleen een aanwinst voor Ede, maar ook nationaal. De verwachting is dat amateurs en professionals uit heel Nederland veelvuldig naar het Akoesticum zullen komen om te oefenen c.q. na- of bij te scholen of op te treden. Dit kan als individu of als groep (bijv. een orkest, zangkoor of dansgroep). Het wordt absoluut de ontmoetingsplek in Nederland voor dirigenten, docenten en beoefenaars van kunst in de meest brede zin.

Akoesticum is een (inter)nationaal trainingscentrum voor muziek dans en theater. Naast oefenruimtes is er ook een hotelaccomodatie (148 gasten) en een restaurant. Het monumentale pand is fraai gerenoveerd (kosten ruim € 14 miljoen) en ademt echt de sfeer van weleer uit. Een absoluut huzarenstuk is de concertzaal, welke is gebouwd in de loods waar vroeger de stukken (kanonnen) en voertuigen stonden (soort constructie van doos in doos). Wat een geweldige akoestiek. Ik mocht getuige zijn van een optreden van het Regimentsorkest (militair). Ik vond het allemaal zeer bijzonder omdat in mijn jeugd mijn vader als beroepsmilitair (LUA) in dit gebouw was gehuisvest. Ik ben er dus, als kind, vaak geweest toen het nog operationeel was voor Defensie (in de tijd dat de dienstplicht nog bestond).

Dit project is in de raadsperiode 2010-2014 tot stand gekomen door grote inspanning van voormalig VVD wethouder Evert van Milligen (onze huidige fractievoorzitter). Van begin af aan heeft onze fractie dit initiatief gesteund. De gemeenteraad was zeer kritisch over de investering (renovatie) en het exploitatierisico van het pand. Uiteindelijk heeft de raad toch ingestemd. Alhoewel een belegging in vastgoed geen kerntaak van de gemeente is, ben ik toch blij dat dit project door het college is doorgezet. Als de gemeente  af en toe geen zakelijk risico wil nemen brengen we niets tot stand. Amateurkunst wordt druk bedreven in onze gemeente (vooral zangkoren). Ede beschikt voor een 100.000+ gemeente over een klein theater (Cultura). Zij besteedt in haar gemeentelijke begroting relatief weinig per inwoner aan kunst en cultuur (bron: Gemeente Atlas). Wellicht brengt het Akoesticum hier verandering in.........

Stef van der Klok, raadslid VVD