Nieuwjaarstoespraak voorzitter afdeling Ede

Nieuwjaarstoespraak Bart Omlo, voorzitter VVD afdeling Ede. 2014 was een bijzonder jaar voor de gemeente Ede. Niet alleen door de gemeenteraadsverkiezingen met de teleurstellende uitslag voor de VVD, gevolgd door een bijzondere totstandkoming van de nieuwe coalitie, maar ook door een aantal grote besluiten met impact op alle inwoners van Ede zoals bijvoorbeeld De Fietser en het World Food Center. Elke keer twijfel ik hierbij dan weer of het glas nu halfvol of halfleeg is. Moeten we als VVD nu blij zijn met de komst van de Fietser met zijn uitzondering op de zondagsopening of had eigenlijk het principe 'gelijke monniken, gelijke kappen' direct moeten gelden? Zijn we nu blij met de ontwikkelingen rondom het World Food Center of is met het verdwijnen van het meest markante gebouw (het ei) nu een slap aftreksel ontstaan? En zijn we nu blij met het vervroegen van het raadgevend referendum over de zondagsopening of had het al moeten zijn doorgevoerd? Zeer pittige dilemma's voor onze nieuwe fractie die zij in de afgelopen periode met verve hebben bediscussieerd in de Raad.

In al deze discussies zou de vraag voorop moeten staan of de te nemen besluiten goed zijn voor de Edese bevolking op korte en lange termijn. Met dergelijke projecten en ook bijvoorbeeld de overheveling van de zorgtaken naar de gemeente wordt het steeds duidelijker dat de politiek een cruciale rol heeft binnen gemeentes. Verantwoordelijkheid en professionaliteit wordt hierbij geeist van onze raadsleden en voor populisme is in de huidige politiek geen ruimte. Wel is het van belang om de bevolking te overtuigen dat politieke besluitvorming binnen de gemeente steeds belangrijker wordt voor de toekomst van onze inwoners. Verkeerde keuzes kunnen direct een grote impact hebben op het dagelijks leven. Denk hierbij maar eens aan het verhogen van de belastingen, de parkeertarieven of de winkeltijden. Alle partijen hebben daarom een verantwoordelijkheid om het vetrouwen in de Edese politiek hoog te houden. Dit betekent respectvol debatteren en openstaan voor samenwerking binnen en buiten de coalitie om de beste besluiten te nemen voor de toekomst van Ede. Verder zouden alle partijen de bewoners moeten inspireren om mee te praten en bijvoorbeeld weer lid te worden van een politieke partij of andere belangengroep.

als VVD hebben wij de ambitie om ons liberaal geluid dit jaar nog meer te laten horen. De fractie zal zich met hart en ziel inzetten om verstandige besluiten te nemen voor de inwoners van de gemeente Ede en het bestuur zal zich inzetten om meer mensen te interesseren voor de politiek (en hopelijk weer lid te maken van de VVD). Ik hoop dat andere partijen zich hiertoe ook willen inzetten en roep hierbij op om daarin actief samen te werken.

ik wens de fractie veel inspiratie, wijsheid, energie, maar ook plezier toe in het komend jaar. U heeft zich in de afgelopen periode nadrukkelijk laten zien binnen de gemeenteraad en ik hoop dat u ook in 2015 in staat blijft het liberale geluid zo nadrukkelijk mogelijk te laten klinken. Ik wens u allen nogmaals een mooi 2015 toe en hoop u allen vaak te zien in het komend jaar, te beginnen met de aankomende Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen in maart.


Bart Omlo, voorzitter VVD afdeling Ede