Nieuwjaarstoespraak Fractievoorzitter VVD Ede

Nieuwjaarstoespraak Fractievoorzitter VVD Ede Evert van Milligen. De VVD in de oppositie is uniek in de historie van Ede en daar moeten we vind ik ook zo snel mogelijk vanaf. De VVD in de oppositierol wil niet zeggen dat we geen invloed meer hebben. Integendeel, dit college maakt het weinige dat ze beloofd hebben niet waar en ze komen ook vaak met voorstellen die volgens de VVD veel beter kunnen. Dat pakken we als enthousiast VVD team, vaak met succes, hard aan.

Ik noem een paar voorbeelden: Het college had als centraal thema in het convenant de nieuwe bestuurscultuur, dat moest inhouden: dicht bij de bevolking, burgerparticipatie en wijkwethouders. De wijkwethouders gaan waarschijnlijk niet door, de wethouders zijn moeilijk benaderbaar, wat dicht bij de bevolking? en het project burgerparticipatie, “mEde maken” loopt heel slecht, heel weinig Edenaren doen mee. Rond de zomer zal duidelijk worden dat “mEde Maken”  echt een mislukking is, zeker dan zullen we in de raad vragen of dat geen consequenties moet hebben voor het college.

Ede en de Food Valley heeft volop kansen het beter te doen dan gemiddeld in Nederland. We moeten ons dan wel als moderne gemeente gaan profileren, daar ontbreekt het nu vaak aan en daar blijven we dit  college op aanspreken. Daardoor heeft het college inmiddels besloten het referendum over de zondagsopening een jaar naar voren te halen. Wij vinden het referendum trouwens helemaal niet nodig en zonde van het geld.

Achter de schermen heeft de VVD ook veel invloed bij de implementatie van de 3 decentralisaties, WMO, Jeugdzorg en Arbeidsparticipatie. Met betrekking tot de WMO houden wij de zeer kritische vinger echt aan de pols, niemand zakt door het ijs blijft onze eis. Daar waken we voor. De andere partijen horen we hier veel te weinig over. Met betrekking tot de arbeidsparticipatie is het VVD amendement aangenomen dat een verdubbeling van de arbeidsinzet van bijstandsgerechtigden eist. Kortom met betrekking tot het sociaal domein blijft ons motto:  werken wie kan en voldoende hulp voor wie dat nodig heeft.

Dames  en heren, dit college heeft nu nog meer dan de handen vol aan de zaken die het vorige college in gang heeft gezet om Ede te laten bruisen. Denk aan  de Veluwse Poort, de Fietser, het Akoesticum, het nieuwe station, het thema Food en het World Food Centrum. Met betrekking tot het World Food Centrum, mogelijk een geweldig project voor Ede, hebben wij via een amendement vastgelegd dat Ede de 5  miljoen alleen bijdraagt als gegarandeerd wordt dat ook het bedrijfsleven financieel over de brug komt. De VVD wil geen 5 miljoen in een bodemloze put stoppen.

Dit college heeft overigens zelf nog geen enkel nieuw beleid ontwikkeld, daarom hebben we bij de begroting, die een  grote reserve liet zien, voorgesteld de lasten voor de Edese burgers drastisch te verlagen. Als u de lokale media ziet dan haalt de VVD nu heel vaak op positief kritische wijze de pers. Ik ben trots op wat onze fractie, daartoe reken ik ook de fractievolgers en de fractiesecretaris, weet te bereiken. We hopen dat we onze inzet weer kunnen gaan verzilveren in college deelname, het liefst al heel snel anders maar bij de volgende verkiezingen.

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie hoort thuis in het college van Ede.

We rekenen op de support van onze aanhangers om de VVD in Ede hiervoor groot genoeg  te maken.

Evert van Milligen,

VVD Ede, fractievoorzitter