Raadplegend referendum in 2015 is een farce en geldverspilling

Sinds het begin van de economische crisis in 2008 hebben in Nederland 22.000 winkels de deuren gesloten. De meerderheid als gevolg van een faillissement (bron: marktonderzoeker O&A). Eind 2014 zijn er nog ongeveer 90.000 winkels over. Mexx, Halfords, De Harense Smid, Free Record Shop, Polare, De Slegte en Siebel gingen failliet. Zijn schoenenwinkels Invito en Manfield de volgende in de rij? Volgens O&A valt het winkellandschap  terug naar 75.000 winkels. Feitelijk is er een stille sanering gaande. Ook in Ede trekt deze sanering haar sporen. Steeds meer winkelpanden komen leeg te staan.     

De opkomst van webwinkels heeft geleid tot een enorme toename van concurrentie en daardoor druk op winstmarges. Dit komt omdat het vergelijken van producten en prijzen steeds eenvoudiger wordt. De consument laat zich niet meer leiden door openingstijden van winkels dichtbij huis.  Ze shoppen online wanneer het  uitkomt of gaan funshoppen  op zaterdag- of zondagmiddag.

Burgemeester en wethouders in Ede willen gesprek met de samenleving over verruiming van de winkeltijdenwet en de zondag openstelling. Er is gekozen voor een raadplegend referendum. Geraamde kosten  € 150.000. Naast het horen van Edenaren wil het college belangengroeperingen raadplegen, zoals winkeliers, hun personeel, consumenten en de kerken. Heel bijzonder, omdat horeca, toerisme en recreatie al lang openstelling hebben in het  weekend en burgers of belanghebbenden hierover nooit eerder zijn geraadpleegd…………

Ook heel bijzonder is ook dat het college een referendum wil houden zonder duidelijke afspraken vooraf. Wordt er een opkomstdrempel gehanteerd en/of wordt de uitslag bindend ingeval van een meerderheid van stemmen? Hoogst ongebruikelijk is dat het college zelf niet met een helder raadsvoorstel komt. Er is slechts een stappenplan opgesteld. Zij wil de beslissing overlaten aan de raad. Dit getuigt van weinig bestuurlijke kracht. Merkwaardig want “Visie Ede 2025” heeft als speerpunt een levendig centrum in Ede Stad.

De tweespalt in het college over een veranderende maatschappij werd al eerder zichtbaar met de  komst van de Fietser in de Westhal van het ENKA-terrein. PvdA, D’66 en Gemeente Belangen hebben in hun verkiezingsprogramma 2014 namelijk staan dat zij voorstander zijn van verruiming van de winkeltijden. Met een gekunsteld bestemmingsplan was er voor het CDA uiteindelijk legitimatie om in te stemmen met de zondag openstelling voor De Fietser. Christen Unie stemde  tegen. Zij is principieel tegen een 24/7 economie.

Voor de VVD is het overduidelijk. Het voorgestelde referendum  past in de nieuwe bestuursstijl, maar is feitelijk politiek een farce. Het is geldverspilling en zeker niet passend in een tijd van bezuiniging. Het referendum zal  geen duidelijke meerderheid opleveren van voor- of tegenstanders. De raad is immers een afspiegeling van de bevolking en die is onderling al net zo verdeeld. De verhouding is reeds decennia ongeveer 50/50.

De op 1 juli 2013 gewijzigde winkeltijdenwet geeft de gemeente zelf bevoegdheid om winkels te laten open zijn op zondag. Verruim de winkeltijden en laat de rest over aan de markt (aan ondernemers en consumenten).

 

Voor mensen en bedrijven van buitenaf moet Ede aantrekkelijk blijven. Een binnenstad zonder winkels, horeca en bedrijven is dat zeker niet. Laten wij onze tijd, energie en geld steken in het echt aantrekkelijk maken van Ede. Het centrum levendig gedurende zeven dagen per week en aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren zoals de Hoge Veluwe, Kröller Muller en straks De Fietser.

Als belangrijke woon- en vestigingsplaats in de regio FoodValley kan Ede niet anders dan tegemoet  komen aan de wensen van consumenten, ook voor degenen die hier willen komen wonen, werken of studeren. Geen verruiming van de winkeltijden en zondag openstelling heeft desastreuze gevolgen voor onze binnenstad. Er komt dan nog meer leegstand en Ede wordt dan een slaapstad in plaats van de beoogde stad met een levendig centrum.