Gemeenteraad omarmt wijzigingsvoorstellen VVD

VVD-raadslid Stef van der Klok diende een amendement in over het World Food Center. Het World Food Center is een prachtige invulling van het kazerneterrein van Ede. Het kan zorgen voor extra werkgelegenheid en past mooi bij het concept van "FoodValley" - wat het centrale thema in deze regio is. Het college van de gemeente Ede wil graag vijf miljoen euro aan dit prestigieuze project bijdragen. Maar er zijn nog veel open einden en het is nog niet duidelijk of ook andere overheden en fondsen zullen bijdragen. De VVD wil vermijden dat later sprake is van faillissement of een gebouwencomplex dat leeg komt te staan. En de VVD vindt dat het college en de gemeenteraad de plicht hebben om ook later de investering uit te kunnen leggen aan de burgers. Daarom heeft de VVD in een amendement een aantal voorwaarden geformuleerd die onlosmakelijk verbonden zijn aan de bijdrage van vijf miljoen euro aan het project. Van der Klok is blij met de wijziging: "Hiermee stelt de gemeenteraad kaders voor de toekomst, zodat eventuele risico's zo klein mogelijk zijn". GroenLinks/PE en SGP waren mede-indieners van het amendement. De meerderheid van de gemeenteraad stemde in met het amendement.

VVD-raadslid Hester Veltman diende een amendement in om de tegenprestatie voor de bijstandsuitkering aan te scherpen. Het college stelde voor om maximaal 96 uur per jaar als tegenprestatie te eisen voor mensen die niet willen werken, maar wel een bijstandsuitkering ontvangen. Het wijziginsvoorstel van de VVD betrof het aantal uur: 96 uur vond de fractie te weinig. Daarbij geldt dat de tegenprestatie niet van toepassing is op mensen die al vrijwilligerswerk of mantelzorg verrichten - het gaat echt om de mensen die niet wíllen werken. Veltman juicht toe dat het voorstel is aangenomen: "De tegenprestatie wordt alleen ingezet als mensen zeggen 'bekijk het maar, ik doe niets'. Het gaat om mensen die écht niet willen, die geen zin hebben, die liever op de bank thuis zitten dan iets terug te doen voor de gemeenschap. Wij vinden dat dit niet kan en niet mag, en dat dit niet past in deze tijd waarin wij op alle fronten stimuleren dat burgers mee doen in de maatschappij." De meerderheid van de gemeenteraad ging mee in het voorstel om hier minimaal 96 uur en maximaal 192 uur van te maken. D66, CDA en BurgerBelangen waren mede-indieners van het amendement.