VVD Ede legt vinger op zere plek

Donderdag 20 november 2015 stonden onder andere het World Food Center en De Fietser op het programma van de gemeenteraad. Bij De Fietser ging het tevens om het al dan niet toestaan van detailhandel. Voor deze detailhandel wordt zelfs een ontheffing verleend aan De Fietser, ook op zondag!De VVD Ede fractie vindt dat in heel Ede de detailhandel zelf openingstijden moet kunnen bepalen.

De Fietser.
De VVD Ede fractie stelt voor om eerst de ontheffing op de winkeltijden te behandelen en dan pas het bestemmingsplan van De Fietser. Het bedrijf achter De Fietser (Accel) geeft aan dat opening en detailhandel op zondag zeker mogelijk moeten zijn om een en ander rendabel te maken. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt het niet nodig de agendapunten om te draaien. Het blijft vreemd dat je eerst gaat beslissen of De Fietser wel of niet in de westhal van het oude Enka terrein mag komen en dan pas over de mogelijkheid om 7 dagen per week open te zijn. Dat is wel een voorwaarde die De Fietser stelt! Op vragen van de VVD Ede fractie kan wethouder Weijland geen duidelijk antwoord geven.

Winkeltijden.
Bij het behandelen van de winkeltijden verordening vormt het belang van Ede centrum het middelpunt. Waarom een vreemd geformuleerde ontheffing voor één bedrijf? Maak de winkeltijden vrij van de bazigheid van een steeds kleiner wordende gemeenschap binnen de gemeente Ede. In de afgelopen tijd zijn er bij wethouder Vreugdenhil diverse signalen aangedragen dat de inwoners van Ede in meerderheid voor vrije winkeltijden zijn. Er is een lijst met ondernemers uit het centrum van Ede die aangeven dat zij graag zelf willen beslissen wanneer ze open willen zijn. Er is een onderzoek onder de bezoekers van het centrum wat aangeeft dat een ruime meerderheid ook op zondag wil kunnen winkelen. Al deze signalen legt wethouder Vreugdenhil naast zich neer. Met als zoethoudertje dat er ergens in 2015 een onderzoek komt. Een onderzoek waarbij de uitkomst niets te betekenen heeft, het is een raadgevend referendum. Gezien de leegstand van winkelpanden die vandaag in het centrum aanwezig is, lijkt het niet verstandig om nog langer te wachten. Of wil de wethouder eerst wachten op nog meer lege winkelpanden en het vertrek van de Media Markt, V&D, Hema? Een motie om in ieder geval één zondag voor de feestdagen open te mogen zijn haalde het niet.Gemeente Belangen, Christen Unie, D66, SGP en PvdA stemden tegen. Ondanks dat van sommige partijen het verkiezingsprogramma duidelijk is over deze zaak!

World Food Center.
Daar kunnen we kort over zijn. Het hart is eruit gehaald, de publiekstrekker, het ei, is platgeslagen. Het hele plan komt nu neer op een groot kantoren terrein. Daar hebben we er in Ede al een aantal van. Op deze terreinen staan diverse panden leeg. Wat is nu de noodzaak nog om een World Food Center te starten? Als voorbeeld noemen we nog de reservering van maar liefst 5 miljoen euro. De VVD Ede fractie vraagt zich af waar dit geld aan uitgegeven gaat worden. Als antwoord krijgen we dat dit geld als lokkertje voor de overige deelnemers kan worden gezien. Het is dus niet duidelijk waar dit geld voor gebruikt gaat worden. En dan te bedenken dat de huidige partijen CDA, Gemeentebelangen, D66, PvdA en Christen Unie aan de andere kant 7 miljoen euro willen bezuinigen!