Winkels Ede Centrum niet open op 21 december, dictatuur van het college .....

Tijdens de afgelopen PDE (raadsvergadering) van 13-11 heeft de fractie van de VVD en Burger Belangen een motie ingediend om ontheffing te verlenen aan de Retail die graag open willen op zondag voor de Kerst. Het college heeft deze motie ontraden en mede door de collegepartijen (CU, CDA, PvdA, D’66 en Gemeente Belangen) is de motie niet aangenomen.  Dat retailers nu in Ede omzet missen is schijnbaar niet van belang (het is landelijk een top omzet op deze dag en consumenten gaan nu buiten Ede winkelen). Principes gaan voor een gezonde economie, behalve als “De Fietser” zich wel vestigen op het Enka terrein. De Fietser mag vermoedelijk straks wel open op zondag. Het is een dubbele moraal.

De argumentatie van het college is dat in het bestuursconvenant 2014-2018 staat opgenomen dat er eerst een raadplegend referendum moet plaatsvinden  onder de bevolking. Deze was eerst gepland in 2016. Mede op aandringen van de VVD is deze echter vervroegd naar 2015. VVD blijft overigens een referendum grote onzin vinden. Onze zienswijze is bekend: (..) “Laat het over aan de markt”. Ondernemers en consumenten beslissen het zelf wel.

Het lijkt er op dat het college geen oog heeft voor ontwikkelingen in de Retail. Als fractie hebben wij te doen met de retailers en horeca in Ede Centrum. Er is geen visie bij het college en er is een  verouderd  detailhandelsbeleid.  Het credo is: “uitstel en uitstel en wij bepalen”. Het druist in tegen alle liberale principes van de VVD. Beter zou het zijn als de christelijke partijen zouden samenwerken met de Retail in plaats van hun openingstijden te frustreren.

Het negeren van een  koopzondag voor de Kerst en het niet willen verruimen van de openingstijden is spelen met vuur. Alleen het college heeft dit nog niet door. Omzet in de detailhandel verschuift steeds meer naar het weekend (trend  consumentengedrag). Als de gemeente geen haast maakt met verruiming van openingstijden verdwijnt vandaag of morgen gewoon het grootwinkelbedrijf uit Ede. Immers als zij steeds meer omzet gaat missen in het weekend worden straks huurcontracten van hun winkelpanden niet verlengd. Vergeten wordt dat zij wel zorgen wel voor veel winkelpubliek. Nog meer leegstand  betekent dan de doodklap voor de kleine retailer in onze binnenstad.     

Stef van der Klok, raadslid VVD