Bart Omlo nieuwe voorzitter VVD Ede

Na het afscheid van Tony Colijn is Bart Omlo tot nieuwe voorzitter van de afdeling Ede gekozen. 

Als nieuwe voorzitter van de VVD afdeling Ede wil Bart in de eerste plaats een verbindende rol spelen tussen fractie, bestuur en afdeling. Hij is van mening dat het bestuur zich enerzijds facilitair moet opstellen naar de fractie om hen de ruimte te geven politiek te kunnen excelleren, en anderzijds een verantwoordelijkheid heeft richting de afdeling om te zorgen dat de partij lokaal sterker wordt met een krachtig liberaal geluid. Dit kan alleen middels een transparante bestuursstijl met ruimte voor debat. Hier mag u Bart te allen tijde op aanspreken. 

Ook wil Bart de afdeling weer laten groeien, zowel in ledenaantal als ook in de gemeenteraad.Dit doen wij door het stellen van gezamenlijke doelen waarlangs het bestuur gaat acteren in de komende jaren. Uiteraard zullen we de doelstellingen voorleggen aan de leden, en hulp vragen ten aanzien van de uitvoering, aldus Bart.